Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ελλάδα Προκηρύξεις Δημοσίου
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (281)

Στην ενότητα αυτή δημοσιεύονται προκηρύξεις δημοσίου.

Για να ενισχυθεί η ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προστατεύει την υγεία του ανθρώπου με την πρόληψη και τον έλεγχο των ανθρώπινων νόσων, η αποστολή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων (ECDC) είναι ο εντοπισμός, η αξιολόγηση και η γνωστοποίηση υπαρχουσών και αναδυόμενων απειλών για την ανθρώπινη υγεία από μεταδοτικές νόσους.

Το

...

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας» ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών.

5 ΠΕ Ναυαγοσώστες και ελλέιψει ΔΕ
7 ΥΕ Εργάτες καθαριότητας

Αναλυτικότερη ενημέρωση στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Καταληκτική ημερομηνία: 
Παρασκευή, Μάιος 29, 2015
...

Ο Δήμος Πολυγύρου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα ενός (41) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του.

Ειδικότερα:

Καταληκτική ημερομηνία: 
Τρίτη, Ιούνιος 2, 2015
...

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Τομέα Αρχείων/Ιστορικού Αρχείου της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων και Οργάνωσης που εδρεύει στην οδό Χαλκοκονδύλη 30, 10432 Αθήνα, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Υποστήριξη λειτουργιών του Τομέα Αρχείων/Ιστορικό Αρχείο» συνολικής διά

...

Ο ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΑΡΙΣΤΕΙΑ – SPATEMDEC» , της πράξης ΑΡΙΣΤΕΙΑ με Επιστημονικό Υπεύθυνο Καθ. Ξεπαπαδέα Αναστάσιο, που υλοποιείται μέσω της ΓΓΕΤ ως ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένω

...

H Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για την υποστήριξη υλοποίησης της πρότασης με τίτλο «"Κόπωση Υλικών που χρησιμοποιούνται στη Αγγειοχειρουργική"», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ)» του ΕΣΠΑ (2007-2013),-ΓΓΕΤ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (

...

Newsletter

Μείνετε πάντα ενήμεροι στις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα εργασίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

(επικοινωνία σχετικά με διαφήμιση)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Βρείτε μας στα κοινωνικά δίκτυα
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΑΓΓΕΛΙΕΣ Ελλάδα Προκηρύξεις Δημοσίου