Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Γενικό Λύκειο Ειδικές κατηγορίες εισαγωγής υποψηφίων ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ (16)

Οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου συμπληρώνοντας το Μηχανογραφικό τους μπορούν να επιλέξουν σχολές του 5ου Επιστημονικού Πεδίου «Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης». Η ενσωματωμένη παρουσίαση εμφανίζει όλα τα τμήματα του πέμπτου πεδίου σύμφωνα με τον τομέα ειδίκευσης που προσφέρουν και όχι τη σειρά τους στο μηχανογραφικό δελτίο. Έτσι ο υποψήφιος δύναται να εντοπίσει όλες τις συναφείς σχολές και να μάθει τους βασικούς άξονες του προγράμματος σπουδών τους, τις κατευθύνσεις ειδίκευσης, τα μεταπτυχιακά που παρέχουν και τα επαγγελματικά δικαιώματα των υποψηφίων τους. Εν τάχει, οι κύριες σχολές του πεδίου είναι οι εξής:

 • Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών – Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
 • Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων – Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων – Διοίκησης Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων – Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού – Μάρκετινγκ
 • Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης – Οικονομικής Επιστήμης – Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοίκησης – Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 • Ναυτιλιακών Σπουδών – Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
 • Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
 • Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας
 • Αγροτικής Ανάπτυξης – Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
 • Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας
 • Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
 • Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) (Τουριστικών Επαγγελμάτων)
 • Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας
 • Στρατιωτικές Σχολές (Οικονομικό ΣΣΑΣ – Υπαξιωματικών Διοικητικής Αεροπορίας ΣΥΔ)
 • Αστυνομικές Σχολές (Αξιωματικών Τμήμα Ανθυποπυραγών

Στην παρακάτω τα τμήματα του πέμπτου πεδίου παρουσίαση Στην περιγραφή σχολών του 5ου Επιστημονικού Πεδίου οι μαθητές μπορούν να βρουν τα μαθήματα του κάθε τμήματος, τους ενδεικτικούς τομείς μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και τις επαγγελματικές προοπτικές και τα επαγγελματικά δικαιώματα της κάθε σχολής.

 

Παρουσίαση Τμημάτων Μηχανογραφικού

 

 

 

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 23 Ιούνιος 2015 19:40

Οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου συμπληρώνοντας το Μηχανογραφικό τους μπορούν να δηλώσουν σχολές του 4ου Επιστημονικού Πεδίου «Τεχνολογικές Επιστήμες». Η παρουσίασή τους γίνεται κατά ομάδες συγγενικών σχολών, με έμφαση στους κλάδους ειδίκευσης, στο πρόγραμμα σπουδών, στα μεταπτυχιακά προγράμματα και στις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων τους, σύμφωνα με τους διαδικτυακούς οδηγούς σπουδών του κάθε τμήματος. Το τέταρτο πεδίο περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:

 • Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
 • Αγροτικής Ανάπτυξης
 • Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων – Μηχανικών Φυσικών Πόρων
 • Αρχιτεκτόνων Μηχανικών – Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής
 • Πολιτικών Μηχανικών
 • Μηχανικών Χωροταξίας
 • Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών
 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – Μηχανικών Υπολογιστών – Ηλεκτρονικών Μηχανικών – Μηχανικών Ηλεκτρικών Υπολογιστικών Συστημάτων – Μηχανικών Δικτύων – Μηχανικών Λογισμικού – Μηχανικών Πληροφορικής
 • Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
 • Μηχανικών Περιβάλλοντος – Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων – Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης
 • Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών – Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
 • Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας
 • Χημικών Μηχανικών
 • Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης – Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
 • Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας
 • Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας – Διοίκησης Επιχειρήσεων - Μάρκετινγκ
 • Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού
 • Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
 • Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης
 • Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
 • Γραφιστικής
 • Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών
 • Μηχανικών Αυτοματισμού
 • Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
 • Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου
 • Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας – Τεχνολογίας Ήχου – Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών – Τεχνών Ήχου και Εικόνας
 • Μηχανολόγων Οχημάτων
 • Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
 • Σχεδιασμού Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου
 • Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης
 • Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών
 • Τεχνολογίας Τροφίμων
 • Τεχνολογίας Αλιείας
 • Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής (ΑΣΠΑΙΤΕ)
 • Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας (ΑΣΠΑΙΤΕ)
 • Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών (ΑΣΠΑΙΤΕ)
 • Στρατιωτικές Σχολές (Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας ΣΤΥΑ)
 • Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων)

 

 Περιγραφή Τμημάτων Μηχανογραφικού

 

>

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 23 Ιούνιος 2015 19:40

Οι υποψήφιοι των πανελλαδικών, έχοντας εξεταστεί στο μάθημα της βιολογίας, δικαιούνται να επιλέξουν τις σχολές του 3ου επιστημονικού πεδίου. Αυτές σχετίζονται με τις επιστήμες υγείας, δηλαδή κυρίως με ιατρικά και παραϊατρικά επαγγέλματα. Στην παρακάτω παρουσίαση οι σχολές και τα τμήματα του κλάδου υγείας είναι κατανεμημένα κατά ομάδες ομοειδών επιλογών, ενώ συμπεριλαμβάνεται σύντομη περιγραφή του προγράμματος σπουδών, των κατευθύνσεων ειδίκευσης, των μεταπτυχιακών και των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων τους, βάσει των οδηγών σπουδών των ΑΕΙ και ΤΕΙ. Στο τρίτο πεδίο κυριαρχούν τα εξής τμήματα:

 • Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών – Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας – Μοριακής Βιοτεχνολογίας και Γενετικής
 • Ιατρική
 • Νοσηλευτική
 • Μαιευτική
 • Κτηνιατρική
 • Οδοντιατρική – Οδοντική Τεχνολογία
 • Φαρμακευτική
 • Επιστήμη Διατροφής – Διαιτολογία
 • Δημόσιας Υγείας – Κοινωνικής Υγείας – Εργοθεραπείας
 • Φυσικοθεραπείας
 • Ραδιολογίας και Ακτινολογίας
 • Ιατρικών Εργαστηρίων
 • Οπτικής και Οπτομετρίας
 • Λογοθεραπείας
 • Αισθητικής – Κοσμητολογίας
 • Στρατιωτικές Σχολές (Ιατρικό, Οδοντιατρικό, Κτηνιατρικό, Φαρμακευτικό ΣΣΑΣ, Αξιωματικών Νοσηλευτικής ΣΑΝ)

 

Περιγραφή Τμημάτων Μηχανογραφικού

 

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 23 Ιούνιος 2015 19:40

Στις περιγραφές των σχολών του 2ου πεδίου που ακολουθούν, θα εντοπίσετε τα τμήματα του κάθε ΑΕΙ και ΤΕΙ ταξινομημένα ανά γνωστικό αντικείμενο. Με αυτόν τον έχετε συγκεντρωτική εικόνα όλων των ομοειδών τμημάτων, ώστε να τα συγκρίνετε ευκολότερα. Η παρουσίαση βασίζεται στα προγράμματα σπουδών που έχουν οι σχολές αναρτημένα στις ιστοσελίδες τους.

Οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου συμπληρώνοντας το Μηχανογραφικό του 2014 καλούνται να επιλέξουν τα εξής τμήματα του 2ου Επιστημονικού Πεδίου «Θετικών Επιστημών»:

 • Παιδαγωγικά Τμήματα (Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης, Νηπιαγωγών, Προσχολικής Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής)
 • Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
 • Βιολογίας – Βιοτεχνολογίας
 • Γεωπονίας – Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων – Φυτικής Παραγωγής
 • Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών – Τεχνολογίας Αλιείας – Επιστημών της Θάλασσας
 • Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος – Περιβάλλοντος
 • Γεωγραφίας
 • Γεωλογίας
 • Φυσικής
 • Χημείας
 • Επιστήμης Τροφίμων – Τεχνολογίας Τροφίμων
 • Μαθηματικών – Εφαρμοσμένων Μαθηματικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
 • Στατιστικής
 • Πληροφορικής – Επιστήμης Υπολογιστών – Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών – Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων – Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών – Πληροφορικής και Τηλεματικής – Πληροφορική με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική
 • Ψηφιακών Συστημάτων
 • Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
 • Κινηματογράφου
 • Μουσικών Σπουδών
 • Μεθοδολογίας της Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης
 • Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
 • Στρατιωτικές Σχολές (Ευελπίδων, Μόνιμων Υπαξιωματικών Στρατού Όπλα – Σώματα, Ικάρων Ιπτάμενοι – Μηχανικοί, Ναυτικών Δοκίμων Μάχιμοι – Μηχανικοί, Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού Σ.Μ.Υ.Ν.)
 • Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Πλοιάρχων – Μηχανικών)

Στην περιγραφή σχολών του 2ου Επιστημονικού Πεδίου οι μαθητές μπορούν να βρουν τα μαθήματα του κάθε τμήματος, τους ενδεικτικούς τομείς μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και τις επαγγελματικές προοπτικές και τα επαγγελματικά δικαιώματα της κάθε σχολής.

Περιγραφή Τμημάτων Μηχανογραφικού

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 23 Ιούνιος 2015 19:40

Στην ανεπτυγμένη μορφή του μηχανογραφικού που θα βρείτε παρακάτω, τα τμήματα του κάθε ΑΕΙ και ΤΕΙ είναι ταξινομημένα ανά γνωστικό αντικείμενο. Με αυτόν τον τρόπο βλέπετε συγκεντρωτικά όλα τα ομοειδή τμήματα, ώστε να τα συγκρίνετε ευκολότερα. Οι πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών ελήφθησαν από επίσημες ιστοσελίδες των σχολών και με δεδομένες τις πρόσφατες αναδιατάξεις στον χάρτη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου συμπληρώνοντας το Μηχανογραφικό τους μπορούν να επιλέξουν το 1ο Επιστημονικό Πεδίο «Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών» το οποίο περιλαμβάνει :

 • Ελληνική Φιλολογία – Ιστορία – Αρχαιολογία – Φιλοσοφία
 • Παιδαγωγικά Τμήματα (Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης, Νηπιαγωγών, Προσχολικής Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής)
 • Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
 • Ξένες Γλώσσες και Φιλολογίες (Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική)
 • Μεταφραστικά Τμήματα
 • Βαλκανικών και Ανατολικών Σπουδών
 • Νομική
 • Ψυχολογία
 • Κοινωνικές Επιστήμες (Κοινωνιολογία – Ανθρωπολογία – Κοινωνική Εργασία – Κοινωνική Πολιτική)
 • Πολιτικές Επιστήμες
 • Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών – Μεσογειακών Σπουδών
 • Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
 • Δημόσιας Διοίκησης – Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος
 • Βιβλιοθηκονομίας
 • Θεολογία – Εκκλησιαστικές Ακαδημίες
 • Θεατρικές Σπουδές – Σπουδές Κινηματογράφου – Μουσικές Σπουδές
 • Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
 • Στρατιωτικές Σχολές (Στρατολογικό – Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων – Ψυχολόγων)

Στην περιγραφή σχολών του 1ου Επιστημονικού Πεδίου οι μαθητές μπορούν να βρουν τα μαθήματα του κάθε τμήματος, τους ενδεικτικούς τομείς μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και τις επαγγελματικές προοπτικές και τα επαγγελματικά δικαιώματα της κάθε σχολής.

 

Περιγραφή Τμημάτων Μηχανογραφικού

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 23 Ιούνιος 2015 19:41

Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις γίνονται δεκτοί σε ποσοστό 10% του συνολικού αριθμού των προσφερόμενων θέσεων  μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα με τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, αφού πρώτα συμπληρώσουν το ειδικό μηχανογραφικό έντυπο του Πανεπιστημίου Κύπρου. Στις εξετάσεις αυτές μπορούν να συμμετάσχουν και Κύπριοι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδα. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υποψήφιοι που εξετάστηκαν σε εθνικό επίπεδο στα μαθήματα της τελευταίας τάξης του Ενιαίοι Λυκείου του τρέχοντος έτους, καθώς και οι υποψήφιοι που εξετάστηκαν τα 2 προηγούμενα έτη. Οι υποψήφιοι για να έχουν δικαίωμα διεκδίκησης θέσης στα τμήματα του τεχνολογικού Πανεπιστημίου απαιτείται να έχουν ελάχιστο βαθμό πρόσβασης 10/20.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με έδρα τη Λευκωσία, και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με έδρα τη Λεμεσό, ενημερώνουν όλους τους ενδιαφερόμενους Ελλαδίτες φοιτητές και φοιτήτριες ότι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν την αίτηση εισδοχής μαζί με το βαθμό πρόσβασης τους με συστημένο ταχυδρομείο συνήθως από την 1η Ιουλίου μέχρι τις 18 Ιουλίου (με σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι και 18 Ιουλίου ) στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1, Πανεπιστημιούπολη, 1678, Τ.Θ. 20537 Λευκωσία, Κύπρος, αναγράφοντας στο φάκελο την ένδειξη «Αίτηση Ελλαδιτών Υποψηφίων για εισδοχή το (τρέχον έτος)».

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να επισυνάψουν τα εξής επικυρωμένα έντυπα:

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 2. Αντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης του Υπουργεία Παιδείας και Θρησκευμάτων
 3. Βεβαίωση επιτυχίας σε ειδικό μάθημα, βάσει κατάστασης επιτυχόντων από το Λύκειο αποφοίτησης ή/ και δίπλωμα αγγλικών όπου αυτό απαιτείται.

Ομοίως με το Ελλαδίτικο, το Κυπριακό Μηχανογραφικό περιέχει 5 Επιστημονικά Πεδία. Ο υποψήφιος έχει την δυνατότητα επιλογής το πολύ 2 Επιστημονικών Πεδίων δηλώνοντας μέχρι και 10 Προγράμματα Σπουδών με όποια σειρά επιθυμεί.

 • Ο υποψήφιος  της Θεωρητικής Κατεύθυνσης μπορεί να δηλώσει το 1ο Επιστημονικό Πεδίο και αν το επιθυμεί και το 5ο Επιστημονικό Πεδίο αφού έχει εξεταστεί Πανελλαδικώς και στο μάθημα Γενικής Παιδείας «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής» (εξασφαλίζοντας βάση ≥10/20. Το μάθημα αυτό δεν είναι απαραίτητο για τα Τμήματα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου (54) και Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών (55 και 56).
  Ο υποψήφιος της Θετικής Κατεύθυνσης μπορεί να δηλώσει μέχρι και 2 από τα ακόλουθα Επιστημονικά Πεδία: 2ο, 3ο, 4ο και 5ο.
 • Ο υποψήφιος της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης μπορεί να δηλώσει μέχρι και 2 από τα ακόλουθα Επιστημονικά Πεδία: 2ο, 4ο και 5ο. Για να μπορεί όμως να δηλώσει τα Προγράμματα Χημείας του 2ου Επιστημονικού Πεδίου πρέπει να εξεταστεί Πανελλαδικώς και στο μάθημα κατεύθυνσης «Χημείας – Βιοχημείας».

Επισημάνσεις

 1. Για τα Προγράμματα «Αγγλικών Σπουδών (5), Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης (46) και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (47)» απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα «Αγγλική Γλώσσα» με εξασφάλιση βάσης (≥10/20), σε περίπτωση που οι υποψήφιοι απέτυχαν στο μάθημα αλλά κατέχουν δίπλωμα Αγγλικών από αναγνωρισμένο φορέα, μπορούν να το επισυνάψουν στην αίτησή τους και αυτό θα εξεταστεί αναλόγως από τα Τμήματα.
 2. Για τα Τμήματα «Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών» απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα «Γαλλική Γλώσσα» με εξασφάλιση βάσης (≥10/20).
 3. Για το Τμήμα «Αρχιτεκτονικής» απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα: «Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο».
 4. Για το Τμήμα «Σύγχρονων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών» απαιτείται εξέταση σε 2 από τα ακόλουθα τρία ειδικά μαθήματα «Αγγλική Γλώσσα», «Γαλλική Γλώσσα», «Γερμανική Γλώσσα» με εξασφάλιση βάσης (≥10/20).

Σημειώνεται, επίσης, ότι τα ΑΕΙ της Κύπρου, μέσω των Υπηρεσιών Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, παρέχουν διευκολύνσεις για την άνετη εγκατάσταση και διαβίωση των προπτυχιακών φοιτητών. Τέτοιες είναι: η φοιτητική εστία, η επιδότηση ενοικίου, τα κουπόνια σίτισης, το Επίδομα Κρατικού Φοιτητικού Πακέτου και οι υποτροφίες.

Τα ονόματα των εισακτέων ανακοινώνονται στις ιστοσελίδες των δυο Πανεπιστημίων στις αρχές Αυγούστου και κοινοποιούνται τόσο στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα όσο και στο Προξενείο της Κύπρου στη Θεσσαλονίκη.

 

Σχολές Πανεπιστημίου Κύπρου - Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Μηχανογραφικό)

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 23 Ιούνιος 2015 19:42

Όσοι απόφοιτοι Λυκείου επιθυμούν να σπουδάσουν την ειδικότητα που τους ενδιαφέρει, χωρίς να αλλάξουν τόπο διαμονής, έχουν την επιλογή των ΚΕΜΕ. Πρόκειται για φορείς που παρέχουν προγράμματα σπουδών βάσει συμφωνιών πιστοποίησης (validation) και δικαιόχρησης (franchising) με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, γνωστά και ως «Κολλέγια», δίνουν πτυχίο (Bachelor) έπειτα από τριετείς ή τετραετείς σπουδές στην Ελλάδα. Εντούτοις, σε αρκετές περιπτώσεις ο σπουδαστής παρακολουθεί τα μαθήματα του τελευταίου έτους στο μητρικό πανεπιστήμιο, στο εξωτερικό. Είναι σε θέση να χορηγήσουν, επίσης, μεταπτυχιακό τίτλο (Master).

Τόσο οι προπτυχιακοί όσο και οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών των ΚΕΜΕ αναγνωρίζονται από τον ΣΑΕΠ (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων), αρκεί να αποκτήθηκαν μέσω συγκεκριμένης διάρκειας πρόγραμμα σπουδών (τουλάχιστον 3 έτη για βασικό πτυχίο, λιγότερο από 3 έτη για Master και τουλάχιστον 3 έτη για διδακτορικό).

Σύμφωνα με τον οδηγό χρήσης, η ευρωπαϊκή οδηγία που ευνοεί τη λειτουργία των Κολλεγίων, η 2005/36/ΕΟΚ, ισχύει για τους υπηκόους των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης της Ισλανδίας, της Νορβηγίας και του Λιχτενστάιν. «Η οδηγία 2005/36/ΕΚ δεν επιβάλλει να έχετε λάβει την εκπαίδευσή σας στο κράτος µέλος στο οποίο σας χορηγήθηκε το δίπλωµα. Εποµένως, µπορείτε να έχετε λάβει την εκπαίδευσή σας εξ αποστάσεως ή σε ίδρυµα που λειτουργεί βάσει συµφωνίας δικαιόχρησης. Το εν λόγω ίδρυµα είναι ίδρυµα το οποίο έχει συνάψει συµφωνία δικαιόχρησης µε εκπαιδευτικό ίδρυµα που εδρεύει σε κάποιο άλλο κράτος µέλος. Στο πλαίσιο αυτής της συµφωνίας, η εκπαίδευση παρέχεται από το ίδρυµα που λειτουργεί βάσει συµφωνίας δικαιόχρησης, αλλά πρόκειται για εκπαίδευση η εγκυρότητα της οποίας ελέγχεται από το εκπαιδευτικό ίδρυµα που εδρεύει στο άλλο κράτος µέλος και το δίπλωµα χορηγείται από αυτό το ίδρυµα. Εποµένως, πρόκειται για δίπλωµα άλλου κράτους µέλους».

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, τα ΚΕΜΕ που δίνουν έγκυρους τίτλους σπουδών λειτουργούν με νόμιμη άδεια του Υπουργείου Παιδείας. Υφίστανται, επίσης, λεπτομερή έλεγχο από τα μητρικά πανεπιστήμια ως προς το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχουν. Αν το πτυχίο απονέμεται σε χώρα του εξωτερικού, αυτή θα πρέπει να αναφέρεται στην οδηγία 2005/36/ΕΟΚ. Ειδικότερα, τα κριτήρια της επιλογής Κολλεγίου, σύμφωνα με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Κολλεγίων, είναι τα ακόλουθα:

 1. η συνεργασία του Κολλεγίου με Πανεπιστήμιο χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 2. η εγγραφή απευθείας στο μητρικό πανεπιστήμιο
 3. η έκδοση του πτυχίου από το μητρικό πανεπιστήμιο
 4. η αναγνώριση του πτυχίου στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, καθώς και τα επαγγελματικά δικαιώματα που αποκτά ο κάτοχός του.

Η αναζήτηση ΚΕΜΕ χρειάζεται προσοχή, ώστε ο σπουδαστής να αποκτήσει ένα πτυχίο με αντίκρισμα, ως εφόδιο για την αγορά εργασίας. Τούτο, βέβαια, είναι μια γενική αρχή που ισχύει για κάθε επιλογή του νέου μετά το Λύκειο.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 23 Ιούνιος 2015 19:43

Φοίτηση

Όσοι απόφοιτοι της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου επιθυμούν να ασχοληθούν με τεχνικά επαγγέλματα μπορούν να εγγραφούν, χωρίς εξετάσεις, στην Α΄ τάξη των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η φοίτηση διαρκεί στις ημερήσιες ΣΕΚ τρία έτη (Α’, Β’ Τάξη + Τάξη Μαθητείας), ενώ στις εσπερινές ΣΕΚ τέσσερα έτη (Α’, Β’, Γ’ Τάξη + Τάξη Μαθητείας), σύμφωνα με τα άρθρα 19-22 του νόμου 4186/2013.

Στις δύο πρώτες τάξεις το πρόγραμμα σπουδών προβλέπει 30 ώρες εβδομαδιαίως, από τις οποίες οι 4 αφιερώνονται σε μαθήματα Γενικής Παιδείας (Ελληνική Γλώσσα και Μαθηματικά) και στις υπόλοιπες 26 διδάσκονται μαθήματα ειδικότητας τόσο θεωρητικά (13 ώρες) όσο και εργαστηριακά (13 ώρες). Η Τάξη Μαθητείας διαρκεί δώδεκα μήνες και περιλαμβάνει την «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας», εργαστηριακό μάθημα 7 ωρών σε εργαστήρια του ΟΑΕΔ, και το πρόγραμμα εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας, πενθήμερη απασχόληση εβδομαδιαίας διάρκειας 28 ωρών. Από την Τάξη Μαθητείας απαλλάσσονται οι σπουδαστές των Εσπερινών ΣΕΚ, εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 600 ημερομίσθια στην ειδικότητα που ακολουθούν από τη Β΄ Τάξη.

Οι απόφοιτοι της Β’ Τάξης των ημερήσιων ΣΕΚ αποκτούν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 2, ενώ οι απόφοιτοι της Τάξης Μαθητείας λαμβάνουν την ίδια βεβαίωση σε επίπεδο 3, μαζί με Απολυτήριο. Όλοι οι απόφοιτοι των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης δικαιούνται το Πτυχίο της ειδικότητάς τους, κατόπιν εξετάσεων πιστοποίησης, πρόσβαση στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), όχι όμως και στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Ειδικότητες ΣΕΚ ανά Ομάδα Προσανατολισμού

 Α. Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

1. Τεχνίτης Ζωϊκής Παραγωγής.

2. Τεχνίτης Φυτικής Παραγωγής.

3. Τεχνίτης Αλιείας και Ιχθυοκαλλιέργειας.

4. Τεχνίτης Πτηνοτροφίας.

5. Τεχνίτης Αμπελουργίας − Οινοτεχνίας − Ποτοποιίας.

6. Τεχνίτης Αρδεύσεων.

7. Τεχνίτης Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Κατασκευών.

8. Τεχνίτης Ανθοκομίας − Φυτοτεχνίας.

9. Τεχνίτης Μελισσοκομίας.

10. Τεχνίτης Γαλακτοκομίας – Τυροκομίας.

11. Τεχνίτης Μηχανικός Γεωργικών Μηχανημάτων.

 Β. Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών

1. Τεχνίτης Οικοδομικών Εργασιών (Κτίστης πλινθοδομών – γύψου − επιχρίσματος - μονώσεων − σκυροδέματος).

2. Τεχνίτης Ελαιοχρωματιστής.

3. Τεχνίτης Λιθοξόος − Μαρμαράς και Λιθοχαράκτης.

4. Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών – Υαλοπινάκων και Κουφωμάτων.

5. Τεχνίτης Μωσαϊκών – Πλακοστρώσεων.

6. Τεχνίτης Επιμεταλλώσεων.

7. Τεχνίτης Κοπτικής − Ραπτικής.

8. Τεχνίτης Δερμάτινης ένδυσης και Γουνοποιίας.

9. Τεχνίτης Υποδηματοποιίας.

10. Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων.

11. Τεχνίτης Φανοποιός και Βαφής οχημάτων.

12. Τεχνίτης Ναυπηγείου.

13. Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών.

14. Τεχνίτης Μηχανικός αυτοκινήτων μοτοσυκλετών και μηχανών θαλάσσης.

15. Τεχνίτης Μηχανικός Μηχανημάτων Έργων (γερανών, περονοφόρων, κλαρκ και γεωτρύπανων).

16. Τεχνίτης εργαλειομηχανών, φρεζαδόρων, τορναδόρων.

17. Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων.

18. Τεχνίτης Υδραυλικών και Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων.

19. Τεχνίτης Δομής και Συστημάτων Ισχύος Αεροσκαφών.

20. Τεχνίτης Εργαλειομηχανών CNC.

Γ. Ομάδα Προσανατολισμού Εφαρμοσμένων Τεχνών

1. Τεχνίτης Ωρολογοποιίας.

2. Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας.

3. Τεχνίτης Κοσμήματος και Μεταλλοτεχνίας.

4. Τεχνίτης Ξυλουργικής και Επιπλοποιίας.

5. Τεχνίτης Εργαστηρίου Φωτογραφίας.

6. Τεχνίτης Κεραμικής − Αγγειοπλαστικής τέχνης.

7. Τεχνίτης Αγιογράφος Εικόνων και Τοιχογραφιών.

8. Τεχνίτης Ψηφιδωτών.

9. Τεχνίτης Ξυλογλυπτικής.

10. Τεχνίτης Υαλουργίας − Ψηφιδογραφίας − Υαλογραφίας (βιτρό).

11. Τεχνίτης Κατασκευής Εγχόρδων μουσικών οργάνων.

12. Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών.

13. Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών.

14. Τεχνίτης Χαρακτικής.

15. Τεχνίτης Συντήρησης Μουσικών Οργάνων.

16. Τεχνίτης Συντήρησης Έργων τέχνης και Βιβλιακού και Αρχειακού υλικού.

 Δ. Ομάδα Προσανατολισμού Επαγγελμάτων Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

1. Τεχνίτης Τουριστικών μονάδων και Επιχειρήσεων φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής − Υπηρεσία ορόφων − Εμπορευματογνωσία).

2. Τεχνίτης Ποτών και Οινολογίας (Μπαρίστας).

3. Τεχνίτης Εστιατορίου − Επισιτισμού (Σερβιτόρος).

4. Τεχνίτης Ζαχαροπλαστικής και Αρτοποιίας.

5. Τεχνίτης Μαγειρικής τέχνης.

Ε. Επιμέρους Τομείς και Επαγγέλματα

1. Τεχνίτης Αισθητικής τέχνης και Μακιγιάζ.

2. Τεχνίτης Κομμωτικής τέχνης.

3. Τεχνίτης Αισθητικός Ποδολογίας – Καλλωπισμού νυχιών και Ονυχοπλαστικής

4. Τεχνίτης χειριστής Η/Υ και τηλεφωνικών κέντρων παροχής πληροφοριών και εξυπηρέτησης πελατών αποκλειστικά για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης.

 Πηγή: ΕΟΠΠΕΠ

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 05 Δεκέμβριος 2014 11:14

Φοίτηση

Σύμφωνα με τον νόμο για το νέο εκπαιδευτικό σύστημα (νόμος 4186/2013, Κεφ. Β, άρθρα 5-15), ο στόχος του νέου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) είναι η ολοκληρωμένη τεχνική εκπαίδευση των μαθητών που θα τους επιτρέψει την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Τα ΕΠΑΛ διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τα Ημερήσια και τα Εσπερινά. Τα πρώτα μπορούν να παρακολουθήσουν οι απόφοιτοι Γυμνασίου, ενώ τα δεύτερα οι εργαζόμενοι ή άνεργοι (με κάρτα ΟΑΕΔ) απόφοιτοι Γυμνασίου. Όσοι ολοκλήρωσαν την Α’ τάξη του Γενικού Λυκείου μπορούν να εισαχθούν στη Β’ τάξη του ΕΠΑΛ.

Κύριο χαρακτηριστικό του Επαγγελματικού Λυκείου οι δύο κύκλοι σπουδών. Ο Α’ Κύκλος (Δευτεροβάθμιος) διαρκεί 3 έτη στα Ημερήσια και 4 έτη στα Εσπερινά, ενώ ο Β’ Κύκλος (Μεταδευτεροβάθμιος) είναι η Τάξη Μαθητείας. Ο Δευτεροβάθμιος κύκλος είναι χωρισμένος σε Ομάδες Προσανατολισμού, δηλαδή τομείς ειδίκευσης, και περιλαμβάνει στην Α’ τάξη 10 μαθήματα Γενικής Παιδείας και 4-6 μαθήματα ειδικοτήτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού. Στις επόμενες τάξεις η Γενική Παιδεία συμμετέχει με 6 μαθήματα, ενώ τα μαθήματα ειδικοτήτων ανέρχονται στα 4 – 6, διαιρούμενα σε θεωρητικά και εργαστηριακά.

Ακολουθεί η Τάξη Μαθητείας που αποτελεί την 12μηνη πρακτική εκπαίδευση των αποφοίτων του Α’ Κύκλου στο χώρο εργασίας (υπό την εποπτεία του ΕΠΑΛ και του ΟΑΕΔ). Κατά το ίδιο διάστημα οι μαθητές παρακολουθούν το εργαστηριακό μάθημα «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας» για επτά ώρες την εβδομάδα στη σχολική μονάδα. Επίσης, εφόσον επιθυμούν, μπορούν να συμμετέχουν στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης 70 ωρών για τις εξετάσεις απόκτησης Πτυχίου Ειδικότητας στον ΕΟΠΠΕΠ. Η Τάξη Μαθητείας είναι προαιρετική, ιδιαίτερα για τους αποφοίτους του Α’ Κύκλου των Εσπερινών ΕΠΑΛ που έχουν συγκεντρώσει 600 ημερομίσθια στην ειδικότητα που λαμβάνουν από το ΕΠΑΛ.

Εξετάσεις

Οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις διεξάγονται σε ενδοσχολικό επίπεδο, περιλαμβάνοντας όλα τα διδασκόμενα μαθήματα. Τα θέματα στα μαθήματα Γενικής Παιδείας αντλούνται κατά το ήμισυ από τράπεζα θεμάτων, μέσω κλήρωσης, και τα υπόλοιπα από τις σημειώσεις του διδάσκοντα.

Το Απολυτήριο του ΕΠΑΛ είναι ισότιμο με αυτό του Γενικού Λυκείου, ενώ συνοδεύεται από Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 3, κατόπιν ενδοσχολικών εξετάσεων. Οι απόφοιτοι της Τάξης Μαθητείας ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους παίρνοντας Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 4 και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Προϋπόθεση για την απόκτησή της είναι στις εξετάσεις για το Πτυχίο να συμμετέχουν, εκτός του Υπουργείου Παιδείας και του ΟΑΕΔ, το αρμόδιο (για την αδειοδότησή τους) υπουργείο.

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Ομάδα Α’

Οι απόφοιτοι του Δευτεροβάθμιου Κύκλου των Επαγγελματικών Λυκείων μπορούν να λάβουν μέρος σε ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις, ώστε να εισαχθούν σε τμήματα ΑΤΕΙ αντίστοιχα των ειδικοτήτων τους, στην Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ.), στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), στις Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, στις Σχολές Αστυφυλάκων και στις σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. Το ποσοστό των εισακτέων αυτής της κατηγορίας ανά τμήμα ορίζεται με υπουργική απόφαση. Συμπληρώνουν ειδικό μηχανογραφικό δελτίο.

Η εξέταση περιλαμβάνει τέσσερα (4) μαθήματα: δύο Γενικής Παιδείας με συντελεστή βαρύτητας 1,5 και δύο ειδικότητας με συντελεστή βαρύτητας 3,5. Ας σημειωθεί ότι τα θέματα των διαγωνισμάτων της Γενικής Παιδείας προέρχονται κατά 50% από τράπεζα θεμάτων και κατά 50% από επιτροπή εξετάσεων. Στις Πανελλαδικές Εξετάσεις της Ομάδας Α’ έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εξής κατηγορίες:

 1. μαθητές της τελευταίας τάξης ημερήσιων ΕΠΑΛ (ομάδα Α΄) και κάτοχοι απολυτηρίου των ημερήσιων ΕΠΑΛ (ομάδα Α΄)
 2. κάτοχοι πτυχίου Β΄κύκλου ημερήσιων ΕΠΑΛ, ΤΕΕ και Ναυτικών Λυκείων
 3. κάτοχοι απολυτηρίου ημερήσιων ΕΠΑ.Λ (ομάδα Β΄) και εσπερινών ΕΠΑ.Λ (Α&Β), που επιλέγουν να είναι υποψήφιοι με την ομάδα Α΄.

Ομάδα Β’

Οι απόφοιτοι των Επαγγελματικών Λυκείων της Ομάδας Β’ που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ εξετάζονται σε μαθήματα Γενικής Παιδείας και ειδίκευσης σε ίσο αριθμό με τους εξεταζόμενους των Γενικών Λυκείων. Στα μαθήματα Γενικής Παιδείας και συμπληρώνουν κοινό μηχανογραφικό. Οι διαδικασίες πρόσβασης των υποψηφίων των ΕΠΑΛ Ομάδας Β’ είναι ίδιες με αυτές που αφορούν τους υποψηφίους των ΓΕΛ, με τη διαφορά ότι οι πρώτοι διαγωνίζονται υποχρεωτικά στη Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας ΓΕΛ), στα Μαθηματικά ΙΙ και στη Φυσική (Θετικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης ΓΕΛ). Οι συντελεστές βαρύτητας είναι υψηλοί στα δυο τελευταία μαθήματα για το 2ο και το 4ο Πεδίο (Μαθηματικά: 1,3 – Φυσική: 0,9), ενώ στο 5ο Πεδίο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας είναι, όπως και για το ΓΕΛ, οι Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (συντελεστής 1,3) και τα Μαθηματικά Γεν. Παιδείας (με συντελεστή 0,7).

Στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ημερήσιων ή εσπερινών ΕΠΑΛ (ομάδα Β΄), όπου οι υποψήφιοι εξετάζονται σε 6 μαθήματα, μπορούν να συμμετάσχουν:

 1. μαθητές της τελευταίας τάξης των ημερήσιων ή εσπερινών ΕΠΑΛ και κάτοχοι απολυτηρίου εσπερινών ΕΠΑΛ
 2. κάτοχοι πτυχίου Β΄κύκλου ημερήσιων ή εσπερινών ΕΠΑΛ, ΤΕΕ και Ναυτικών Λυκείων

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Επαγγελματικών Λυκείων ορίζονται από το επίπεδο του Πτυχίου ειδικότητας και από τη σχετική νομοθεσία για κάθε επάγγελμα. 

Το ΕΠΑ.Λ. σε πίνακες!

Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζονται σε πίνακες όλα τα βασικά στοιχεία λειτουργίας των Επαγγελματικών Λυκείων, όπως οι Ομάδες Προσανατολισμού, το Πρόγραμμα σπουδών και τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα με τους συντελεστές αυξημένης βαρύτητας του καθενός.

 

 

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 13 Νοέμβριος 2014 17:48
 • Οι γραπτοί και προφορικοί βαθμοί των τριών τάξεων του Λυκείου, σχεδόν σε όλα τα μαθήματα, συνυπολογίζονται στα συνολικά μόρια για την πρόσβαση σε ΑΕΙ/ΤΕΙ. Δηλαδή οι βαθμοί του σχολείου παίζουν στον ρόλο στην πρόσβαση στο πανεπιστήμιο.

 • Στις ενδοσχολικές εξετάσεις τα μισά θέματα μπαίνουν από τον καθηγητή του σχολείου και τα άλλα μισά με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων που είναι κοινή για όλους.

 • Κάθε μαθητής επιλέγει μία Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού για την Γ’ Λυκείου, στο τέλος της Β’ Λυκείου.

 • Υπάρχουν 5 Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού: Ανθρωπιστικές/Νομικές, Θετικές/Τεχνολογικές, Επιστήμες Υγείας, Κοινωνικές/Πολιτικές/Οικονομικές Επιστήμες, Παιδαγωγικές Επιστήμες.

 • Κάθε Ομάδα έχει τέσσερα μαθήματα στα οποία οι μαθητές εξετάζονται αφού δώσουν ενδοσχολικές εξετάσεις στην Γ’ Λυκείου και αποφοιτήσουν.

 •  Το σύνολο των βαθμών και των τριών τάξεων του Λυκείου προσμετρείται στον συνολικό βαθμό για την εισαγωγή στα ΑΕΙ/ΤΕΙ ως πέμπτος βαθμός, μαζί με τους γραπτούς βαθμούς των τεσσάρων μαθημάτων της Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού.

 • Οι γενικοί βαθμοί της Α΄, Β΄ και Γ’ Λυκείου, πριν προσμετρηθούν ως πέμπτος βαθμός, «διορθώνονται» σε σχέση με τους γραπτούς βαθμούς των Πανελλαδικών Εξετάσεων προκειμένου να μην υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

 Τα μαθήματα ανά Ομάδα είναι τα εξής:

1.     Ανθρωπιστικές Σπουδές, Νομικές:

  • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
  • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Ιστορία και
  • Λατινικά

2.     Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες:

  • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
  • Μαθηματικά
  • Φυσική και
  • Χημεία

3.     Επιστήμες Υγείας:

  • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
  • Φυσική
  • Χημεία και
  • Βιολογία

4.     Επιστήμες Οικονομίας, Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες:

  • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
  • Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
  • Αρχές Οικονομικής Επιστήμης και
  • Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

5.     Παιδαγωγικών Επιστημών:

  • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
  • Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
  • Ιστορία και
  • Αρχές Φυσικών Επιστημών

γράφημα

 

                                                                                                                

Κώστας Χαμπίδης

Καθηγητής Πληροφορικής - Φροντιστήρια "Πολυμένη"

 

 

 

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 24 Ιούνιος 2014 18:47
Σελίδα 1 από 2

Newsletter

Μείνετε πάντα ενήμεροι στις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα εργασίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

(επικοινωνία σχετικά με διαφήμιση)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Βρείτε μας στα κοινωνικά δίκτυα
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Γενικό Λύκειο Ειδικές κατηγορίες εισαγωγής υποψηφίων ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ