Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Γενικό Λύκειο Ειδικές κατηγορίες εισαγωγής υποψηφίων Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: αθλητές

Η πολιτεία έχει θεσπίσει ειδικούς όρους εισδοχής υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, για να στηρίξει υποψηφίους προερχόμενους από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες ή να τιμήσει άλλους που πέτυχαν μια σημαντική διάκριση. Για τους λόγους αυτούς, διαμορφώθηκαν διάφορες ειδικές κατηγορίες εισαγωγής υποψηφίων. Κάθε χρόνο, περί τον Ιανουάριο με Φεβρουάριο, εκδίδεται ανακοίνωση για τις αιτήσεις υπαγωγής των υποψηφίων σε ειδικές κατηγορίες από το Υπουργείο Παιδείας.

Το 10% των Θέσεων Εισακτέων

Όσοι μαθητές συμμετείχαν στις εξετάσεις ημερήσιων Γενικών Λυκείων ή ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων ομάδα Β΄ της προηγούμενης σχολικής χρονιάς έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν μηχανογραφικό (μόνο για μια φορά) και να είναι υποψήφιοι στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με το 10% των θέσεων εισακτέων.

Αθλητές

Οι αθλητές που διακρίνονται σε διεθνείς ή πανελλαδικές διοργανώσεις απολαμβάνουν προνόμια στην εισαγωγή τους τόσο στα ΤΕΦΑΑ όσο και στις υπόλοιπες σχολές. Οι πρωταθλητές (1η – 3η θέση) παγκόσμιων αθλητικών γεγονότων εισέρχονται στις γυμναστικές ακαδημίες χωρίς εξετάσεις. Ήσσονος σημασίας διακρίσεις αμείβονται με προσαύξηση στα μόρια για την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ποσοστά από 7% έως 40%. Οι προϋποθέσεις υπαγωγής σε αυτήν την κατηγορία είναι:

 • η κατάκτηση 1ης έως 8ης νίκης σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμια και Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα.
 • η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Μεσογειακούς Αγώνες, Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητας, Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών, Πανελλήνιους ή Παγκόσμιους Μαθητικούς − Σχολικούς Αγώνες.

Ειδική Κατηγορία Ασθενών

Όσοι ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία, βάσει του άρθρου 35 του νόμου 3794/2009, εισάγονται στην ανώτατη εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις και καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, σε ποσοστό 5%. Αποτελεί προϋπόθεση η απόκτηση αφενός του πιστοποιητικού διαπίστωσης πάθησης από τις αρμόδιες επταμελείς επιτροπές συγκεκριμένων νοσοκομείων και αφετέρου του απολυτηρίου του Λυκείου. Ωστόσο οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι δεν εισέρχονται σε τμήματα των οποίων η παρακολούθηση είναι δυσχερής. Δικαίωμα υπαγωγής στην κατηγορία αυτή έχουν οι εξής:

 • οι τυφλοί
 • οι κωφάλαλοι
 • οι πάσχοντες από µεσογειακή, δρεπανοκυτταρική ή µικροδρεπανοκυτταρική αναιµία
 • οι πάσχοντες από συγγενή υδροκεφαλία µε µόνιµη τεχνητή παροχέτευση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (shunt), συνοδευόµενη και από άλλες διαµαρτίες, όπως αραχνοειδής κύστη µε φαινόµενα επιληπτικής κρίσης
 • οι πάσχοντες από µυϊκή δυστροφία Duchenne, από βαριά αγγειακή δυσπλασία του εγκεφαλικού στελέχους, από κακοήθεις νεοπλασίες (λευχαιµίες, λεµφώµατα, συµπαγείς όγκους), από το σύνδροµο του Bund Chiari, από τη νόσο του Fabry, από βαριά ινοκυστική νόσο (παγκρέατος, πνευµόνων), από σκλήρυνση κατά πλάκας, από βαριά µυασθένεια θεραπευτικώς αντιµετωπιζόµενη µε φαρµακευτική αγωγή
 • οι νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιµοκάθαρση
 • οι πάσχοντες από συγγενική αιµορραγική διάθεση- αιμορροφιλίες και οι υποβαλλόμενοι σε θεραπεία µε παράγοντες πήξεως
 • οι υποβληθέντες σε µεταµόσχευση µυελού των οστών ή µεταµόσχευση κερατοειδούς χιτώνος, καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων, νεφρού, παγκρέατος
 • οι πάσχοντες από ινσουλινοεξαρτώµενο νεανικό διαβήτη τύπου 1
 • οι πάσχοντες από σύνδροµο Evans
 • οι πολυμεταγγιζόμενοι πάσχοντες από µεσογειακή αναιµία
 • οι έχοντες κινητικά προβλήµατα οφειλόµενα σε αναπηρία άνω του 67%
 • οι πάσχοντες από φαινυλκετονουρία
 • οι πάσχοντες από συγγενή θροµβοφιλία και υποβάλλονται σε θεραπεία αντιπηκτικής αγωγής δια βίου
 • οι πάσχοντες από αρρυθµογόνο δυσπλασία δεξιάς κοιλίας µε εμφυτευμένο απινιδωτή
 • οι πάσχοντες από τη νόσο GAUCHER.

Όσοι υπάγονται στην συγκεκριμένη κατηγορία γίνονται δεκτοί από τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ πέρα του αριθμού εισακτέων, σε ποσοστό 5% του αριθμού αυτού. Αν σε μια σχολή ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει το 5% των θέσεων εισαγωγής, η επιλογή γίνεται με κριτήριο τον βαθμό του απολυτηρίου, ανεξάρτητα αν οι υποψήφιοι εξετάστηκαν πανελλαδικά ή ενδοσχολικά.

Εκκλησιαστικά Λύκεια

Οι υποψήφιοι Εκκλησιαστικών Λυκείων διεκδικούν επιπλέον θέσεις μόνο στις ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες.

Βαλκανική ή Διεθνής Ολυμπιάδα

Όσοι μαθητές κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο έχουν διακριθεί στη Βαλκανική ή στην Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής, Φυσικής, Χημείας ή Βιολογίας και τους έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο), μπορούν να εισαχθούν καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε οποιαδήποτε σχολή ή τμήμα του Πανεπιστημίου.

Έλληνες του Εξωτερικού

 • Τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού Απόφοιτοι Ελληνικών Λυκείων (με ποσοστό 3%)
 • Τέκνα Ελλήνων Υπαλλήλων αποσπασμένων σε ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες στο εξωτερικό ή σε διεθνείς οργανισμούς στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα, απόφοιτοι Ελληνικών Λυκείων (με ποσοστό 1%)
 • Έλληνες απόφοιτοι Ξένων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό (με ποσοστό 1,5% για αποφοίτους χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και (με ποσοστό 1% για αποφοίτους χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης)

Έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις σχολές και στα τμήματα των Πανεπιστημίων, Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Τ.Ε.Ι., της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας.

Αλλοδαποί – Αλλογενείς

Έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις σχολές ή στα τμήματα των Πανεπιστημίων, των ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Τ.Ε.Ι., της ΑΣΠΑΙΤΕ και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης:

 • Αλλοδαποί – Αλλογενείς (σε ποσοστό 1% για τα τμήματα και τις σχολές Πανεπιστημίων, Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και Τ.Ε.Ι του Επιστημονικού Πεδίου «Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών) (σε ποσοστό 0,5% για τα τμήματα και τις σχολές Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. των λοιπών Επιστημονικών Πεδίων), ( σε ποσοστό 20% για τα προγράμματα ιερατικών σπουδών των Ανωτάτων Ιερατικών Ακαδημιών).

 • Απόφοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μη Ελληνικής καταγωγής (σε ποσοστό 8% για τα τμήματα και τις σχολές Πανεπιστημίων, Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και Τ.Ε.Ι. όλων των Επιστημονικών Πεδίων), (σε ποσοστό 20% για όλα τα προγράμματα ιερατικών σπουδών των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών).

 • Υπότροφοι Αλλογενείς – Αλλοδαποί και απόφοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μη Ελληνικής καταγωγής (3,5% για τα τμήματα Θεολογικών Σπουδών των Πανεπιστημίων και των προγραμμάτων σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών), (σε ποσοστό 1%  για όλα τα υπόλοιπα τμήματα των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι., της ΑΣΠΙΤΕ, και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης), (2 θέσεις για κάθε ένα από τα τμήματα Θεολογίας, Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Οικονομικής Επιστήμης, Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και από 1 θέση για τα τμήματα Φιλολογίας, Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής και Νομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης), (3 θέσεις για κάθε ένα από τα τμήματα Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας), (μέχρι 3 θέσεις για κάθε ένα από τα τμήματα Νομικής, Ιστορίας και Εθνολογίας, Ελληνικής Φιλολογίας, Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών και Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης).

Υπότροφοι Ομογενείς

Οι υπότροφοι Ομογενείς έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε όλες τις σχολές και στα τμήματα των Πανεπιστημίων, των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Τ.Ε.Ι., στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης σε ποσοστό θέσεων 1%.

Μουσουλμανική Μειονότητα Θράκης

Οι μαθητές που υπάγονται στην ειδική κατηγορία Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις σχολές και στα τμήματα των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι., της ΑΣΠΙΤΕ, εκτός των τμημάτων Θεολογίας, Κοινωνικής Θεολογίας, Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας των Πανεπιστημίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης και των προγραμμάτων σπουδών των ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, σε ποσοστό θέσεων 0,5%.

Τρίτεκνοι – Πολύτεκνοι – Κοινωνικά κριτήρια

Θα δοθούν μετεγγραφές στους τριτέκνους ή στους πολυτέκνους μετά την εγγραφή τους στην σχολή που πέτυχαν.

 

Παρατίθεται η σχετική νομοθεσία για τις κατηγορίες των αθλητών και των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις.

Newsletter

Μείνετε πάντα ενήμεροι στις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα εργασίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

(επικοινωνία σχετικά με διαφήμιση)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Βρείτε μας στα κοινωνικά δίκτυα
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Γενικό Λύκειο Ειδικές κατηγορίες εισαγωγής υποψηφίων Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: αθλητές