Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Γενικό Λύκειο Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Επιλογή Κατεύθυνσης

Το Γενικό Λύκειο, πέρα από τη γενική μόρφωση που παρέχει, λειτουργεί ουσιαστικά ως το προπαρασκευαστικό στάδιο για την εισαγωγή των μαθητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, στο τέλος της Γ’ Λυκείου, αποτελεί την προϋπόθεση για να λάβουν τη Βεβαίωση Πρόσβασης. Με αυτήν πιστοποιείται ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης, δηλαδή η επίδοση στις Πανελλήνιες εξετάσεις (με συντελεστή 0,7 ή 70%), συνυπολογιζόμενος και ο βαθμός των τετραμήνων της Γ’ Λυκείου (προφορικός) στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα (με συντελεστή 0,3 ή 30%). Με τη Βεβαίωση Πρόσβασης –και όχι το Απολυτήριο- ο μαθητής γίνεται δεκτός σε ΑΕΙ και ΤΕΙ στην Ελλάδα και στo εξωτερικό.

Η διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση ξεκινά, ουσιαστικά, από τη Β’ Λυκείου. Τότε γίνεται η επιλογή Κατεύθυνσης, δηλαδή του κλάδου μαθημάτων που θα επιτρέψουν την πρόσβαση των μαθητών σε σχολές ενός ή περισσότερων Επιστημονικών Πεδίων του μηχανογραφικού δελτίου. Εκτός των μαθημάτων της κάθε Κατεύθυνσης, υπάρχουν και αυτά της Γενικής Παιδείας που είναι κοινά για το σύνολο των μαθητών.

Στη Γ’ Λυκείου συνεχίζεται η διάκριση των μαθημάτων σε Κατεύθυνσης και Γενικής Παιδείας. Έτσι, οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών εξετάζονται στα τέσσερα μαθήματα της Κατεύθυνσής τους, σε ένα της Γενικής Παιδείας που επιλέγουν και στην Νεοελληνική Γλώσσα (Έκθεση). Επιπροσθέτως, αν ενδιαφέρονται για σχολές του 5ου Επιστημονικού Πεδίου, πρέπει να πάρουν ως επιλεγόμενο μάθημα τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), ενώ απαιτείται ειδικό μάθημα για την εισαγωγή σε συγκεκριμένες σχολές. Τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα διαμορφώνονται, ως εξής:

πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα σε πίνακα

Μαθήματα Κατεύθυνσης

Εξετάζονται υποχρεωτικά και τα τέσσερα της κάθε κατεύθυνσης.

 • Θεωρητική: Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία, Νεοελληνική Λογοτεχνία και Λατινικά.
 • Θετική: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Βιολογία.
 • Τεχνολογική (Κύκλος Πληροφορικής): Μαθηματικά, Φυσική, Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.
 • Τεχνολογική (Κύκλος Τεχνολογίας): Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία – Βιοχημεία, Ηλεκτρολογία.

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Επιλέγεται ένα από όλα (με εξαίρεση τη Νεοελληνική Γλώσσα που είναι υποχρεωτική για όλες τις Κατευθύνσεις).

 • Βιολογία
 • Μαθηματικά
 • Στοιχεία Στατιστικής
 • Νεότερη Ελληνική Ιστορία ή Φυσική
 • Νεοελληνική Γλώσσα (υποχρεωτικό)

Συντελεστές μαθημάτων

Στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο «Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών» έχουν πρόσβαση οι μαθητές που έχουν επιλέξει Θεωρητική Κατεύθυνση. Τα Αρχαία Ελληνικά έχουν συντελεστή 1.3 και η Ιστορία με 0,7. Όσοι μαθητές άλλης κατεύθυνσης επιθυμούν να επιλέξουν σχολές από το 1ο Πεδίο πρέπει να εξεταστούν στα μαθήματα Γενικής Παιδείας : Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή βαρύτητας 0,9 και Ιστορία του Νεότερου και Σύγχρονου Κόσμου με 0,4.

Στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο «Θετικών Επιστημών» έχουν πρόσβαση οι μαθητές Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης. Τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας είναι τα Μαθηματικά με συντελεστή 1.3 και η Φυσική με 0,7. Όσοι μαθητές άλλης κατεύθυνσης επιθυμούν να επιλέξουν σχολές από το 2ο Πεδίο πρέπει να εξεταστούν στα μαθήματα Γενικής Παιδείας: Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής με συντελεστή βαρύτητας 0,9 και Νεοελληνική Γλώσσα με 0,4.

Στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο «Επιστημών Υγείας» έχουν πρόσβαση οι μαθητές Θετικής Κατεύθυνσης . Τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας είναι η Βιολογία με συντελεστή βαρύτητας 1.3 και η Χημεία με 0,7. Όσοι μαθητές άλλης κατεύθυνσης επιθυμούν να επιλέξουν σχολές από το 3ο Πεδίο πρέπει να εξεταστούν στα μαθήματα Γενικής Παιδείας: Βιολογία με συντελεστή βαρύτητας 0,9 και Νεοελληνική Γλώσσα με 0,4.

Στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο «Τεχνολογικών Επιστημών» έχουν πρόσβαση οι μαθητές Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης. Τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας είναι τα Μαθηματικά με συντελεστή 1.3 και η Φυσική με 0,7. Όσοι μαθητές άλλης κατεύθυνσης επιθυμούν να επιλέξουν σχολές από το 4ο Πεδίο πρέπει να εξεταστούν στα μαθήματα Γενικής Παιδείας: Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής με συντελεστή βαρύτητας 0,9 και Νεοελληνική Γλώσσα με 0,4.

Στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο «Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης» έχουν πρόσβαση οι μαθητές όλων των κατευθύνσεων. Τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας είναι οι Αρχές Οικονομικής Θεωρίας με συντελεστή βαρύτητας 1.3 και τα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής με 0,7.

Στον πίνακα που ακολουθεί απεικονίζονται τα μαθήματα με συντελεστή βαρύτητας για κάθε κατεύθυνση ανάλογα με το πεδίο που "ξεκλειδώνουν":

 πίνακας συντελεστών μαθημάτων στις πανελλήνιες

Στον παραπάνω πίνακα σημειώνονται με εντονότερα χρώματα τα πεδία που είναι ευκολότερα προσβάσιμα από συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Για τους υποψηφίους μιας κατεύθυνσης οι συντελεστές δεν παραμένουν ίδιοι για όλα τα πεδία. Σε αυτά που σχετίζονται με τη διδακτέα ύλη της, οι συντελεστές είναι υψηλοί, οπότε δεν χάνουν μόρια. Σε αντίθετη περίπτωση, οι συντελεστές είναι χαμηλοί, ώστε ο μέγιστος αριθμός μορίων που θα λάβουν (αν γράψουν 20 σε όλα τα μαθήματα) είναι το 18,6. Για παράδειγμα, αν υποψήφιος της Θετικής κατεύθυνσης επιλέξει σχολές του 1ου πεδίου (θεωρητικών επιστημών), τότε ο βαθμός του δεν θα υπερβαίνει το 18,6 ή 18.600 μόρια.

Ειδικά μαθήματα - Εξετάσεις

Οι σχολές εισαγωγής των υποψηφίων καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων. Οι απαιτήσεις σε ορισμένες εξ αυτών υπερβαίνουν τα έξι πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Έτσι ο φοιτητής χρειάζεται να είναι εξοικειωμένος με ύλη που άπτεται του αντικειμένου των σχολών αυτών ή να έχει αποκτήσει συγκεκριμένες δεξιότητες. Για παράδειγμα, οι υποψήφιοι σπουδαστές ξενόγλωσσων φιλολογιών είναι απαραίτητο να γνωρίζουν ήδη σε ικανοποιητικό βαθμό τη ξένη γλώσσα την οποία θα σπουδάσουν. Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται ειδικό μάθημα είναι οι παρακάτω:

 • Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν στα τμήματα: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Γραφιστικής, Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων, Τεχν. Γραφικών Τεχνών, Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων εξετάζονται στα ειδικά μαθήματα Ελεύθερο Σχέδιο και Γραμμικό Σχέδιο, με συντελεστή βαρύτητας 2.

 • Στο τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης εξετάζονται στο ειδικό μάθημα Ελεύθερο Σχέδιο, με συντελεστή βαρύτητας 1.

 • Στα τμήματα Μουσικών Σπουδών και Μουσικής Επιστήμη και Τέχνης εξετάζονται στα ειδικά μαθήματα: Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων, με συντελεστή βαρύτητας 2.

 • Στα τμήματα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού, Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών των Πανεπιστημίων Παντείου και Πειραιά, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Τουριστικών Επιχειρήσεων των Τ.Ε.Ι. και Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου και Αγίου Νικολάου Κρήτης εξετάζονται σε μία από τις ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική με συντελεστή βαρύτητας 1.

 • Στο τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά εξετάζονται στο ειδικό μάθημα: Αγγλικής Γλώσσας με συντελεστή βαρύτητας 1.

 • Στα τμήματα Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής Φιλολογίας, των κατευθύνσεων του τμήματος Ιταλικής και ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, της ειδίκευσης Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού του τμήματος Ξένων Γλωσσών μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου εξετάζονται στο ειδικό μάθημα της αντίστοιχης με την κατεύθυνση ξένης γλώσσας, με συντελεστή βαρύτητας 2.

 • Στην Ειδίκευση Μετάφρασης ή Διερμηνείας του τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου εξετάζονται σε δυο από τις τρεις ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, με συντελεστή βαρύτητας 2.

 • Επίσης απαιτούνται προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) για τις Στρατιωτικές Σχολές και τις Σχολές Αστυνομικής Ακαδημίας ενώ για τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού οι προκαταρκτικές εξετάσεις περιλαμβάνουν μόνο υγειονομική εξέταση. Η διενέργεια των εξετάσεων για τις προαναφερθείσες σχολές ανακοινώνεται μέσω προκηρύξεων των Υπουργείων Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας. Σημειώνεται ότι όσοι εισαχθούν στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού – Σχολές Πλοιάρχων και Μηχανικών εξετάζονται κατά τη διάρκεια του Α’ εξαμήνου στη γνώση της κολύμβησης (για όσους αποτύχουν διακόπτεται η φοίτησή τους μέχρι επιτυχούς επανεξέτασης).

 • Υγειονομική Εξέταση (παθολογικές, οφθαλμολογικές, και καρδιολογικές εξετάσεις) και Πρακτική Δοκιμασία (σε 3 από 4 αγωνίσματα) απαιτείται για τα τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Τα αγωνίσματα αρρένων είναι τα εξής: Δρόμος 400μ., Άλμα σε Μήκος, Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 6κ.) και Κολύμβηση (50 μ. ελεύθερο). Τα αγωνίσματα θηλέων είναι τα εξής: Δρόμος 200μ., Άλμα σε Μήκος, Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 4κ.) και Κολύμβηση (50 μ. ελεύθερο), με συντελεστή βαρύτητας 2.

Περιορισμοί

 1. Όσοι επιθυμούν να δηλώσουν τα τμήματα Λογοθεραπείας, πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να εγγραφούν εάν παρουσιάζουν κώφωση, βαρηκοΐα, δυσαρθρία, τραύλισμα, εγκεφαλοπάθεια που επηρεάζει τη λειτουργία λόγου-άρθρωσης ή παθολογική φωνή. Οι φοιτητές υποβάλλονται σε σχετικές εξετάσεις.

 2. Οι υποψήφιοι των τμημάτων Μουσικών Σπουδών, καθώς και Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, πρέπει να διαθέτουν υψηλό επίπεδο καλλιτεχνικών δεξιοτήτων στην ευρωπαϊκή (κλασσική) μουσική ή στη βυζαντινή μουσική ή στην ελληνική παραδοσιακή (δημοτική) μουσική ή στη σύγχρονη μουσική.

 3. Στο τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι πρέπει να έχουν ένα καλό επίπεδο μουσικής δεξιοτεχνίας σε κάποιο από τα λαϊκά ελληνικά όργανα.

 4. Το τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών δεν καλύπτει ακόμη το σκέλος των Ασιατικών Σπουδών.

 5. Στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες γίνονται δεκτοί μόνο Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Ενώ στα Προγράμματα Ιερατικών Σπουδών γίνονται δεκτοί μόνο άρρενες υποψήφιοι.

 6. Στο τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας εισάγονται μόνο Πυρονόμοι, Αρχιπυροσβέστες και Πυροσβέστες που υπηρετούν στο Σώμα της Πυροσβεστικής.
Έχει διαβαστεί 2179 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 23 Ιούνιος 2015 19:42
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Στόχοι Υπολογισμός μορίων »

Newsletter

Μείνετε πάντα ενήμεροι στις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα εργασίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

(επικοινωνία σχετικά με διαφήμιση)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Βρείτε μας στα κοινωνικά δίκτυα
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Γενικό Λύκειο Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση