Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Γενικό Λύκειο Υπολογισμός μορίων

Υπολογισμός μορίων

 Βήμα 1: Υπολογισμός Γενικού Βαθμού Πρόσβασης

Α. Χρειάζεται να γνωρίζετε:

  • τον μέσο όρο (Μ.Ο.) των των βαθμών των τετραμήνων (στο σχολείο) σε ένα μάθημα,
  • τον («Γραπτό») βαθμό, που έλαβε ο υποψήφιος στις Πανελλαδικές στο ίδιο μάθημα.

Αν ο Μ.Ο. αποκλίνει (είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος) πάνω από 2 μονάδες του «Γραπτού», ο πρώτος προσαρμόζεται, ώστε να διαφέρει μέχρι 2 μονάδες. Με την αναπροσαρμογή (όπου απαιτείται) έχετε τον «Προφορικό» βαθμό.

Β. Υπολογίζετε τον Βαθμό Πρόσβασης για ένα μάθημα με τον τύπο:

Βαθμός Πρόσβασης = (Γραπτός x 0,7) + (Προφορικός x 0,3)

Γ. Εξαγωγή Γενικού Βαθμού Πρόσβασης

Επαναλαμβάνετε τα προηγούμενα στάδια για κάθε πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα και συγκεντρώνετε τους Βαθμούς Πρόσβασής του καθενός από αυτά. Ο μέσος όρος τους ταυτίζεται με τον Γενικό Βαθμό Πρόσβασης.

Παράδειγμα

Επιδόσεις (σχολείο) στα Αρχαία Ελληνικά:

Α’ τετράμηνο: 18

Β’ τετράμηνο: 19

Άρα: Μ.Ο.: (18+19) / 2=18,5

Γραπτός βαθμός: 15

Προφορικός βαθμός (με αναπροσαρμογή): 17

Άρα: Βαθμός Πρόσβασης Αρχαίων Ελληνικών: (15 x 0,7) + (17 x 0,3) = 10.5 + 5,1 = 15,6

Αν υποθέσουμε ότι με την ίδια διαδικασία οι Βαθμοί Πρόσβασης και των υπόλοιπων μαθημάτων έχουν ως ακολούθως:

Ιστορία: 17,2

Νεοελληνική Λογορεχνία: 16,1

Λατινικά: 18

Νεοελληνική Γλώσσα: 15,4

Βιολογία: 18,4

Τότε, ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης είναι:

(15,6 + 17,2 + 16,1 + 18 + 15,4 + 18,3) / 6 = 16,8

 

Βήμα 2: Εξαγωγή Μορίων

Ο αριθμός των μορίων που συγκεντρώνει συνολικά ο υποψήφιος προκύπτει από τον παρακάτω τύπο:

[(Γεν. Βαθµός Πρόσβασης x 8) + (βαθµός πρόσβασης α’ µαθήµατος αυξηµένης βαρύτητας x 1,3) + (βαθµός πρόσβασης β’ µαθήµατος αυξηµένης βαρύτητας x 0,7)] x 100

Σε περίπτωση που απαιτείται ειδικό μάθημα ο τύπος υπολογισμού μορίων είναι:

[(Γεν. Βαθµός Πρόσβασης x 8) + (βαθµός πρόσβασης α’ µαθήµατος αυξηµένης βαρύτητας x 1,3) + (βαθµός πρόσβασης β’ µαθήµατος αυξηµένης βαρύτητας x 0,7) + (βαθµός ειδικού µαθήµατος x 1 ή 2 κατά περίπτωση)] Χ 100

Παραδείγματα

Παράδειγμα 1: Έστω μαθητής της Θετικής Κατεύθυνσης που επιθυμεί να δηλώσει το 2ο Επιστημονικό Πεδίο και έχει Γενικό Βαθμό Πρόσβασης (Μέσο Όρο) 16,1, Βαθμό Πρόσβασης στα Μαθηματικά 16 και Βαθμό Πρόσβασης στην Φυσική 15. Τότε θα έχει:

[(16,1 x 8) + (16 x 1,3) + (15 x 0,7)] x 100 = (128,8+20,8+10,5) x 100=16.010 μόρια

Παράδειγμα 2 (ειδικό μάθημα): Εάν ένας μαθητής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης  που επιθυμεί να δηλώσει το τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του 4ου Πεδίου με ειδικό μάθημα το Ελεύθερο Σχέδιο και έχει Γενικό Βαθμό Πρόσβασης 15,5, Βαθμό Πρόσβασης στα Μαθηματικά 14 και στην Φυσική 14,3 και Βαθμό Πρόσβασης στο Ελεύθερο Σχέδιο 17. Τότε θα έχει:

[(15,5 x 8) + (14 x 1,3) + (14,3 x 0,7) + (17 x1)] x 100= (124+18,2+10,01+17) x 100= 16.921 μόρια.

Για όσους μαθητές επιλέγουν να εισαχθούν σε σχολή διαφορετικού Πεδίου που ορίζει η κατεύθυνσή τους ο τύπος υπολογισμού μορίων είναι:

[(Γεν. Βαθµός Πρόσβασης x 8) + (βαθµός πρόσβασης α’ µαθήµατος αυξηµένης βαρύτητας x 0,9) + (βαθµός πρόσβασης β’ µαθήµατος αυξηµένης βαρύτητας x 0,4)] x100

Παράδειγμα 3 (αναντίστοιχο πεδίο): Αν ένας μαθητής Θεωρητικής Κατεύθυνσης επιθυμεί να δηλώσει τμήματα του 4ου Επιστημονικού Πεδίου και έχει Γενικό Βαθμό 17,4 , Βαθμό Πρόσβασης στα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής 15, Βαθμό Πρόσβασης και στη Νεοελληνική Γλώσσα 16,5. Τότε θα έχει:

[(17,4 x 8) + (15 x 0,9) + (16,5 x 0,4)] x100 = (139,2+13,5+6,6) x100 = 15.930 μόρια.

Για να γίνει κατανοητή η απώλεια μορίων σε αυτήν την περίπτωση θα αντικαταστήσουμε –υποθετικά- τους μειωμένους συντελεστές με τους κανονικούς:

[(17,4 x 8) + (15 x 1,3) + (16,5 x 0,7)] x 100 = (139,2 + 19,5 + 11,55) x 100 = 17.025 μόρια (Διαφορά 1.095 μόρια)

Έχει διαβαστεί 1842 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 31 Αύγουστος 2014 12:05

Newsletter

Μείνετε πάντα ενήμεροι στις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα εργασίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

(επικοινωνία σχετικά με διαφήμιση)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Βρείτε μας στα κοινωνικά δίκτυα
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Γενικό Λύκειο Υπολογισμός μορίων