Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Σπουδές μετά το Λύκειο ΙΕΚ

Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)

consoleΤα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) παρέχουν αρχική κατάρτιση κυρίως σε τεχνικά ή παραϊατρικά επαγγέλματα. Δέχονται αποφοίτους κάθε τύπου Λυκείου, ΕΠΑΣ και, σε ορισμένες περιπτώσεις, αποφοίτους Γυμνασίου. Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι μοριοδοτούνται επιπλέον για την εισαγωγή τους στα ΙΕΚ, αν ισχύουν τα εξής:

  • έχουν υψηλό βαθμό Απολυτηρίου ή πρόσβασης,
  • είναι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι,
  • έχει παρέλθει σύντομο χρονικό διάστημα από την αποφοίτησή τους από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των ΙΕΚ, ο κύκλος φοίτησης ολοκληρώνεται σε 4 εξάμηνα θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων. Ακολουθεί ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, μετά το οποίο παρέχεται Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης. Με αυτήν, ο απόφοιτος συμμετέχει σε εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργούνται βάσει των κανόνων του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού). Δικαιούται να λάβει το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 4 ή, αν αποτύχει και στα δύο σκέλη της εξέτασης, το θεωρητικό και το πρακτικό, δικαιούται Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 3, βάσει της Υπουργικής Απόφασης 2944 (ΦΕΚ 1098/30/4/2014).

Τα μαθήματα στα ΙΕΚ διαρκούν από τον Οκτώβρη έως τον Ιούνιο και διακρίνονται σε θεωρητικάπρακτικά και μεικτά (με ένα θεωρητικό και ένα πρακτικό σκέλος). Για τη βαθμολογία του εξαμήνου σε κάθε μάθημα (με άριστα το 10) υπολογίζεται κατά 70% η γραπτή εξαμηνιαία εξέταση και κατά 30% ο βαθμός προόδου. Από το δεύτερο εξάμηνο ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει την Πρακτική Άσκηση ή την Μαθητεία, συμπληρώνοντας 1050 ώρες σε χώρους εργασίας. Με το τέλος του κύκλου φοίτησης, στις αρχές Σεπτεμβρίου δύναται να παρακολουθήσει το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης 70 ωρών για τις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ. Τέλος, η νομοθεσία για τα ΙΕΚ προβλέπει μετεγγραφές των καταρτιζομένων.

 

Ειδικότητες

 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ

Newsletter

Μείνετε πάντα ενήμεροι στις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα εργασίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

(επικοινωνία σχετικά με διαφήμιση)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Βρείτε μας στα κοινωνικά δίκτυα
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Σπουδές μετά το Λύκειο ΙΕΚ