Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Σπουδές μετά το Λύκειο Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαιδευσης (Κολλέγια)

Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Μ.Ε.)

Όσοι απόφοιτοι Λυκείου επιθυμούν να σπουδάσουν την ειδικότητα που τους ενδιαφέρει, χωρίς να αλλάξουν τόπο διαμονής, έχουν την επιλογή των ΚΕΜΕ. Πρόκειται για φορείς που παρέχουν προγράμματα σπουδών βάσει συμφωνιών πιστοποίησης (validation) και δικαιόχρησης (franchising) με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, γνωστά και ως «Κολλέγια», δίνουν πτυχίο (Bachelor) έπειτα από τριετείς ή τετραετείς σπουδές στην Ελλάδα. Εντούτοις, σε αρκετές περιπτώσεις ο σπουδαστής παρακολουθεί τα μαθήματα του τελευταίου έτους στο μητρικό πανεπιστήμιο, στο εξωτερικό. Είναι σε θέση να χορηγήσουν, επίσης, μεταπτυχιακό τίτλο (Master).

Τόσο οι προπτυχιακοί όσο και οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών των ΚΕΜΕ αναγνωρίζονται από τον ΣΑΕΠ (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων), αρκεί να αποκτήθηκαν μέσω συγκεκριμένης διάρκειας πρόγραμμα σπουδών (τουλάχιστον 3 έτη για βασικό πτυχίο, λιγότερο από 3 έτη για Master και τουλάχιστον 3 έτη για διδακτορικό).

Σύμφωνα με τον οδηγό χρήσης, η ευρωπαϊκή οδηγία που ευνοεί τη λειτουργία των Κολλεγίων, η 2005/36/ΕΟΚ, ισχύει για τους υπηκόους των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης της Ισλανδίας, της Νορβηγίας και του Λιχτενστάιν. «Η οδηγία 2005/36/ΕΚ δεν επιβάλλει να έχετε λάβει την εκπαίδευσή σας στο κράτος µέλος στο οποίο σας χορηγήθηκε το δίπλωµα. Εποµένως, µπορείτε να έχετε λάβει την εκπαίδευσή σας εξ αποστάσεως ή σε ίδρυµα που λειτουργεί βάσει συµφωνίας δικαιόχρησης. Το εν λόγω ίδρυµα είναι ίδρυµα το οποίο έχει συνάψει συµφωνία δικαιόχρησης µε εκπαιδευτικό ίδρυµα που εδρεύει σε κάποιο άλλο κράτος µέλος. Στο πλαίσιο αυτής της συµφωνίας, η εκπαίδευση παρέχεται από το ίδρυµα που λειτουργεί βάσει συµφωνίας δικαιόχρησης, αλλά πρόκειται για εκπαίδευση η εγκυρότητα της οποίας ελέγχεται από το εκπαιδευτικό ίδρυµα που εδρεύει στο άλλο κράτος µέλος και το δίπλωµα χορηγείται από αυτό το ίδρυµα. Εποµένως, πρόκειται για δίπλωµα άλλου κράτους µέλους».

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, τα ΚΕΜΕ που δίνουν έγκυρους τίτλους σπουδών λειτουργούν με νόμιμη άδεια του Υπουργείου Παιδείας. Υφίστανται, επίσης, λεπτομερή έλεγχο από τα μητρικά πανεπιστήμια ως προς το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχουν. Αν το πτυχίο απονέμεται σε χώρα του εξωτερικού, αυτή θα πρέπει να αναφέρεται στην οδηγία 2005/36/ΕΟΚ. Ειδικότερα, τα κριτήρια της επιλογής Κολλεγίου, σύμφωνα με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Κολλεγίων, είναι τα ακόλουθα:

  1. η συνεργασία του Κολλεγίου με Πανεπιστήμιο χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  2. η εγγραφή απευθείας στο μητρικό πανεπιστήμιο
  3. η έκδοση του πτυχίου από το μητρικό πανεπιστήμιο
  4. η αναγνώριση του πτυχίου στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, καθώς και τα επαγγελματικά δικαιώματα που αποκτά ο κάτοχός του.

Η αναζήτηση ΚΕΜΕ χρειάζεται προσοχή, ώστε ο σπουδαστής να αποκτήσει ένα πτυχίο με αντίκρισμα, ως εφόδιο για την αγορά εργασίας. Τούτο, βέβαια, είναι μια γενική αρχή που ισχύει για κάθε επιλογή του νέου μετά το Λύκειο.

Έχει διαβαστεί 1964 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 23 Ιούνιος 2015 19:43

Newsletter

Μείνετε πάντα ενήμεροι στις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα εργασίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

(επικοινωνία σχετικά με διαφήμιση)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Βρείτε μας στα κοινωνικά δίκτυα
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Σπουδές μετά το Λύκειο Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαιδευσης (Κολλέγια)