Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Νέο Λύκειο Ιδρυτικός νόμος νέου Λυκείου

Ο ιδρυτικός νόμος του νέου Λυκείου

Με την έναρξη του σχολικού έτους 2013-14 θεσμοθετήθηκε το Νέο Λύκειο, όπως αποτυπώθηκε στον νόμο 4186/2013. Βάσει αυτού ρυθμίστηκαν τα ζητήματα που αφορούν την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, το Γενικό και το Επαγγελματικό Λύκειο, καθώς και την πρόσβαση των αποφοίτων τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Επανακαθορίστηκε, επίσης, το πλαίσιο λειτουργίας των φορέων της μη τυπικής εκπαίδευσης, όπως των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ). Ακολουθεί η παράθεση των περιεχομένων (κεφαλαίων και αριθμημένων άρθρων) του νόμου 4286, ώστε να διευκολυνθεί η στοχευμένη ανάγνωσή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

1. Έννοια και Σκοποί του Γενικού Λυκείου

2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

3. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών

4. Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.)

5. Έννοια και Ίδρυση

6. Διάρθρωση Σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου και Τάξεις Μαθητείας

7. Σκοπός

8. Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς και Ειδικότητες

9. Πρόγραμμα Σπουδών Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου

10. Αναλυτικά προγράμματα σπουδών

11. Αξιολόγηση, προαγωγή και απόλυση Μαθητών

12. Τίτλοι Σπουδών και Επαγγελματικά Δικαιώματα

13. Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

14. Ειδικά θέματα Μαθητείας

15. Υποτροφίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (Ε.Ο.Ε.)

16. Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

17. Φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης

18. Επαγγελματικά περιγράμματα και προγράμματα σπουδών

19. Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.): Έννοια

20. Ομάδες Προσανατολισμού και Ειδικότητες Σ.Ε.Κ.

21. Πρόγραμμα Σπουδών Σ.Ε.Κ.

22. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Σπουδαστών

23. Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης: Έννοια και Ίδρυση

24. Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς και Ειδικότητες Ι.Ε.Κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

25. Τίτλοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και επαγγελματικά δικαιώματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

26. Περιφερειακές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων − Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης (ΔΔΒΜ)

Διοίκηση και προσωπικό των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

27. Θέματα Ειδικής Αγωγής

28. Θέματα Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)

29. Θέματα Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων

30. Απασχολούμενοι σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου 31. Μάθησης και Κολλέγια

32. Θέματα Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

33. Θέματα ιδιωτικής εκπαίδευσης

34. Μεταφορά θέσεων εισαγωγής σε Α.Ε.Ι.

35. Θέματα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό

36. Ρυθμίσεις περί Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, περί Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων και λοιπές διατάξεις

37. Θέματα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.)

38. Θέματα Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και Συστήματος Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων

39. Θέματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

40. Θέματα Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)

41. Αθλητικές Ακαδημίες

 

Το πλήρες κείμενο του νόμου 4186

 

Έχει διαβαστεί 1347 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 13 Νοέμβριος 2014 17:37

Newsletter

Μείνετε πάντα ενήμεροι στις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα εργασίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

(επικοινωνία σχετικά με διαφήμιση)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Βρείτε μας στα κοινωνικά δίκτυα
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Νέο Λύκειο Ιδρυτικός νόμος νέου Λυκείου