Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Νέο Λύκειο Νέο Επαγγελματικό Λύκειο

Νέο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.)

Φοίτηση

Σύμφωνα με τον νόμο για το νέο εκπαιδευτικό σύστημα (νόμος 4186/2013, Κεφ. Β, άρθρα 5-15), ο στόχος του νέου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) είναι η ολοκληρωμένη τεχνική εκπαίδευση των μαθητών που θα τους επιτρέψει την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Τα ΕΠΑΛ διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τα Ημερήσια και τα Εσπερινά. Τα πρώτα μπορούν να παρακολουθήσουν οι απόφοιτοι Γυμνασίου, ενώ τα δεύτερα οι εργαζόμενοι ή άνεργοι (με κάρτα ΟΑΕΔ) απόφοιτοι Γυμνασίου. Όσοι ολοκλήρωσαν την Α’ τάξη του Γενικού Λυκείου μπορούν να εισαχθούν στη Β’ τάξη του ΕΠΑΛ.

Κύριο χαρακτηριστικό του Επαγγελματικού Λυκείου οι δύο κύκλοι σπουδών. Ο Α’ Κύκλος (Δευτεροβάθμιος) διαρκεί 3 έτη στα Ημερήσια και 4 έτη στα Εσπερινά, ενώ ο Β’ Κύκλος (Μεταδευτεροβάθμιος) είναι η Τάξη Μαθητείας. Ο Δευτεροβάθμιος κύκλος είναι χωρισμένος σε Ομάδες Προσανατολισμού, δηλαδή τομείς ειδίκευσης, και περιλαμβάνει στην Α’ τάξη 10 μαθήματα Γενικής Παιδείας και 4-6 μαθήματα ειδικοτήτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού. Στις επόμενες τάξεις η Γενική Παιδεία συμμετέχει με 6 μαθήματα, ενώ τα μαθήματα ειδικοτήτων ανέρχονται στα 4 – 6, διαιρούμενα σε θεωρητικά και εργαστηριακά.

Ακολουθεί η Τάξη Μαθητείας που αποτελεί την 12μηνη πρακτική εκπαίδευση των αποφοίτων του Α’ Κύκλου στο χώρο εργασίας (υπό την εποπτεία του ΕΠΑΛ και του ΟΑΕΔ). Κατά το ίδιο διάστημα οι μαθητές παρακολουθούν το εργαστηριακό μάθημα «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας» για επτά ώρες την εβδομάδα στη σχολική μονάδα. Επίσης, εφόσον επιθυμούν, μπορούν να συμμετέχουν στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης 70 ωρών για τις εξετάσεις απόκτησης Πτυχίου Ειδικότητας στον ΕΟΠΠΕΠ. Η Τάξη Μαθητείας είναι προαιρετική, ιδιαίτερα για τους αποφοίτους του Α’ Κύκλου των Εσπερινών ΕΠΑΛ που έχουν συγκεντρώσει 600 ημερομίσθια στην ειδικότητα που λαμβάνουν από το ΕΠΑΛ.

Εξετάσεις

Οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις διεξάγονται σε ενδοσχολικό επίπεδο, περιλαμβάνοντας όλα τα διδασκόμενα μαθήματα. Τα θέματα στα μαθήματα Γενικής Παιδείας αντλούνται κατά το ήμισυ από τράπεζα θεμάτων, μέσω κλήρωσης, και τα υπόλοιπα από τις σημειώσεις του διδάσκοντα.

Το Απολυτήριο του ΕΠΑΛ είναι ισότιμο με αυτό του Γενικού Λυκείου, ενώ συνοδεύεται από Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 3, κατόπιν ενδοσχολικών εξετάσεων. Οι απόφοιτοι της Τάξης Μαθητείας ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους παίρνοντας Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 4 και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Προϋπόθεση για την απόκτησή της είναι στις εξετάσεις για το Πτυχίο να συμμετέχουν, εκτός του Υπουργείου Παιδείας και του ΟΑΕΔ, το αρμόδιο (για την αδειοδότησή τους) υπουργείο.

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Ομάδα Α’

Οι απόφοιτοι του Δευτεροβάθμιου Κύκλου των Επαγγελματικών Λυκείων μπορούν να λάβουν μέρος σε ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις, ώστε να εισαχθούν σε τμήματα ΑΤΕΙ αντίστοιχα των ειδικοτήτων τους, στην Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ.), στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), στις Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, στις Σχολές Αστυφυλάκων και στις σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. Το ποσοστό των εισακτέων αυτής της κατηγορίας ανά τμήμα ορίζεται με υπουργική απόφαση. Συμπληρώνουν ειδικό μηχανογραφικό δελτίο.

Η εξέταση περιλαμβάνει τέσσερα (4) μαθήματα: δύο Γενικής Παιδείας με συντελεστή βαρύτητας 1,5 και δύο ειδικότητας με συντελεστή βαρύτητας 3,5. Ας σημειωθεί ότι τα θέματα των διαγωνισμάτων της Γενικής Παιδείας προέρχονται κατά 50% από τράπεζα θεμάτων και κατά 50% από επιτροπή εξετάσεων. Στις Πανελλαδικές Εξετάσεις της Ομάδας Α’ έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εξής κατηγορίες:

  1. μαθητές της τελευταίας τάξης ημερήσιων ΕΠΑΛ (ομάδα Α΄) και κάτοχοι απολυτηρίου των ημερήσιων ΕΠΑΛ (ομάδα Α΄)
  2. κάτοχοι πτυχίου Β΄κύκλου ημερήσιων ΕΠΑΛ, ΤΕΕ και Ναυτικών Λυκείων
  3. κάτοχοι απολυτηρίου ημερήσιων ΕΠΑ.Λ (ομάδα Β΄) και εσπερινών ΕΠΑ.Λ (Α&Β), που επιλέγουν να είναι υποψήφιοι με την ομάδα Α΄.

Ομάδα Β’

Οι απόφοιτοι των Επαγγελματικών Λυκείων της Ομάδας Β’ που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ εξετάζονται σε μαθήματα Γενικής Παιδείας και ειδίκευσης σε ίσο αριθμό με τους εξεταζόμενους των Γενικών Λυκείων. Στα μαθήματα Γενικής Παιδείας και συμπληρώνουν κοινό μηχανογραφικό. Οι διαδικασίες πρόσβασης των υποψηφίων των ΕΠΑΛ Ομάδας Β’ είναι ίδιες με αυτές που αφορούν τους υποψηφίους των ΓΕΛ, με τη διαφορά ότι οι πρώτοι διαγωνίζονται υποχρεωτικά στη Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας ΓΕΛ), στα Μαθηματικά ΙΙ και στη Φυσική (Θετικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης ΓΕΛ). Οι συντελεστές βαρύτητας είναι υψηλοί στα δυο τελευταία μαθήματα για το 2ο και το 4ο Πεδίο (Μαθηματικά: 1,3 – Φυσική: 0,9), ενώ στο 5ο Πεδίο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας είναι, όπως και για το ΓΕΛ, οι Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (συντελεστής 1,3) και τα Μαθηματικά Γεν. Παιδείας (με συντελεστή 0,7).

Στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ημερήσιων ή εσπερινών ΕΠΑΛ (ομάδα Β΄), όπου οι υποψήφιοι εξετάζονται σε 6 μαθήματα, μπορούν να συμμετάσχουν:

  1. μαθητές της τελευταίας τάξης των ημερήσιων ή εσπερινών ΕΠΑΛ και κάτοχοι απολυτηρίου εσπερινών ΕΠΑΛ
  2. κάτοχοι πτυχίου Β΄κύκλου ημερήσιων ή εσπερινών ΕΠΑΛ, ΤΕΕ και Ναυτικών Λυκείων

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Επαγγελματικών Λυκείων ορίζονται από το επίπεδο του Πτυχίου ειδικότητας και από τη σχετική νομοθεσία για κάθε επάγγελμα. 

Το ΕΠΑ.Λ. σε πίνακες!

Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζονται σε πίνακες όλα τα βασικά στοιχεία λειτουργίας των Επαγγελματικών Λυκείων, όπως οι Ομάδες Προσανατολισμού, το Πρόγραμμα σπουδών και τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα με τους συντελεστές αυξημένης βαρύτητας του καθενός.

 

 

Έχει διαβαστεί 1723 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 13 Νοέμβριος 2014 17:48

Newsletter

Μείνετε πάντα ενήμεροι στις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα εργασίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

(επικοινωνία σχετικά με διαφήμιση)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Βρείτε μας στα κοινωνικά δίκτυα
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Νέο Λύκειο Νέο Επαγγελματικό Λύκειο