Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Επαγγελματικός Προσανατολισμός: Στόχοι Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: επαγγελματικος προσανατολισμος

Στις περιγραφές των σχολών του 2ου πεδίου που ακολουθούν, θα εντοπίσετε τα τμήματα του κάθε ΑΕΙ και ΤΕΙ ταξινομημένα ανά γνωστικό αντικείμενο. Με αυτόν τον έχετε συγκεντρωτική εικόνα όλων των ομοειδών τμημάτων, ώστε να τα συγκρίνετε ευκολότερα. Η παρουσίαση βασίζεται στα προγράμματα σπουδών που έχουν οι σχολές αναρτημένα στις ιστοσελίδες τους.

Οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου συμπληρώνοντας το Μηχανογραφικό του 2014 καλούνται να επιλέξουν τα εξής τμήματα του 2ου Επιστημονικού Πεδίου «Θετικών Επιστημών»:

 • Παιδαγωγικά Τμήματα (Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης, Νηπιαγωγών, Προσχολικής Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής)
 • Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
 • Βιολογίας – Βιοτεχνολογίας
 • Γεωπονίας – Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων – Φυτικής Παραγωγής
 • Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών – Τεχνολογίας Αλιείας – Επιστημών της Θάλασσας
 • Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος – Περιβάλλοντος
 • Γεωγραφίας
 • Γεωλογίας
 • Φυσικής
 • Χημείας
 • Επιστήμης Τροφίμων – Τεχνολογίας Τροφίμων
 • Μαθηματικών – Εφαρμοσμένων Μαθηματικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
 • Στατιστικής
 • Πληροφορικής – Επιστήμης Υπολογιστών – Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών – Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων – Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών – Πληροφορικής και Τηλεματικής – Πληροφορική με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική
 • Ψηφιακών Συστημάτων
 • Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
 • Κινηματογράφου
 • Μουσικών Σπουδών
 • Μεθοδολογίας της Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης
 • Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
 • Στρατιωτικές Σχολές (Ευελπίδων, Μόνιμων Υπαξιωματικών Στρατού Όπλα – Σώματα, Ικάρων Ιπτάμενοι – Μηχανικοί, Ναυτικών Δοκίμων Μάχιμοι – Μηχανικοί, Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού Σ.Μ.Υ.Ν.)
 • Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Πλοιάρχων – Μηχανικών)

Στην περιγραφή σχολών του 2ου Επιστημονικού Πεδίου οι μαθητές μπορούν να βρουν τα μαθήματα του κάθε τμήματος, τους ενδεικτικούς τομείς μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και τις επαγγελματικές προοπτικές και τα επαγγελματικά δικαιώματα της κάθε σχολής.

Περιγραφή Τμημάτων Μηχανογραφικού

 

Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις γίνονται δεκτοί σε ποσοστό 10% του συνολικού αριθμού των προσφερόμενων θέσεων  μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα με τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, αφού πρώτα συμπληρώσουν το ειδικό μηχανογραφικό έντυπο του Πανεπιστημίου Κύπρου. Στις εξετάσεις αυτές μπορούν να συμμετάσχουν και Κύπριοι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδα. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υποψήφιοι που εξετάστηκαν σε εθνικό επίπεδο στα μαθήματα της τελευταίας τάξης του Ενιαίοι Λυκείου του τρέχοντος έτους, καθώς και οι υποψήφιοι που εξετάστηκαν τα 2 προηγούμενα έτη. Οι υποψήφιοι για να έχουν δικαίωμα διεκδίκησης θέσης στα τμήματα του τεχνολογικού Πανεπιστημίου απαιτείται να έχουν ελάχιστο βαθμό πρόσβασης 10/20.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με έδρα τη Λευκωσία, και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με έδρα τη Λεμεσό, ενημερώνουν όλους τους ενδιαφερόμενους Ελλαδίτες φοιτητές και φοιτήτριες ότι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν την αίτηση εισδοχής μαζί με το βαθμό πρόσβασης τους με συστημένο ταχυδρομείο συνήθως από την 1η Ιουλίου μέχρι τις 18 Ιουλίου (με σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι και 18 Ιουλίου ) στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1, Πανεπιστημιούπολη, 1678, Τ.Θ. 20537 Λευκωσία, Κύπρος, αναγράφοντας στο φάκελο την ένδειξη «Αίτηση Ελλαδιτών Υποψηφίων για εισδοχή το (τρέχον έτος)».

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να επισυνάψουν τα εξής επικυρωμένα έντυπα:

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 2. Αντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης του Υπουργεία Παιδείας και Θρησκευμάτων
 3. Βεβαίωση επιτυχίας σε ειδικό μάθημα, βάσει κατάστασης επιτυχόντων από το Λύκειο αποφοίτησης ή/ και δίπλωμα αγγλικών όπου αυτό απαιτείται.

Ομοίως με το Ελλαδίτικο, το Κυπριακό Μηχανογραφικό περιέχει 5 Επιστημονικά Πεδία. Ο υποψήφιος έχει την δυνατότητα επιλογής το πολύ 2 Επιστημονικών Πεδίων δηλώνοντας μέχρι και 10 Προγράμματα Σπουδών με όποια σειρά επιθυμεί.

 • Ο υποψήφιος  της Θεωρητικής Κατεύθυνσης μπορεί να δηλώσει το 1ο Επιστημονικό Πεδίο και αν το επιθυμεί και το 5ο Επιστημονικό Πεδίο αφού έχει εξεταστεί Πανελλαδικώς και στο μάθημα Γενικής Παιδείας «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής» (εξασφαλίζοντας βάση ≥10/20. Το μάθημα αυτό δεν είναι απαραίτητο για τα Τμήματα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου (54) και Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών (55 και 56).
  Ο υποψήφιος της Θετικής Κατεύθυνσης μπορεί να δηλώσει μέχρι και 2 από τα ακόλουθα Επιστημονικά Πεδία: 2ο, 3ο, 4ο και 5ο.
 • Ο υποψήφιος της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης μπορεί να δηλώσει μέχρι και 2 από τα ακόλουθα Επιστημονικά Πεδία: 2ο, 4ο και 5ο. Για να μπορεί όμως να δηλώσει τα Προγράμματα Χημείας του 2ου Επιστημονικού Πεδίου πρέπει να εξεταστεί Πανελλαδικώς και στο μάθημα κατεύθυνσης «Χημείας – Βιοχημείας».

Επισημάνσεις

 1. Για τα Προγράμματα «Αγγλικών Σπουδών (5), Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης (46) και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (47)» απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα «Αγγλική Γλώσσα» με εξασφάλιση βάσης (≥10/20), σε περίπτωση που οι υποψήφιοι απέτυχαν στο μάθημα αλλά κατέχουν δίπλωμα Αγγλικών από αναγνωρισμένο φορέα, μπορούν να το επισυνάψουν στην αίτησή τους και αυτό θα εξεταστεί αναλόγως από τα Τμήματα.
 2. Για τα Τμήματα «Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών» απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα «Γαλλική Γλώσσα» με εξασφάλιση βάσης (≥10/20).
 3. Για το Τμήμα «Αρχιτεκτονικής» απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα: «Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο».
 4. Για το Τμήμα «Σύγχρονων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών» απαιτείται εξέταση σε 2 από τα ακόλουθα τρία ειδικά μαθήματα «Αγγλική Γλώσσα», «Γαλλική Γλώσσα», «Γερμανική Γλώσσα» με εξασφάλιση βάσης (≥10/20).

Σημειώνεται, επίσης, ότι τα ΑΕΙ της Κύπρου, μέσω των Υπηρεσιών Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, παρέχουν διευκολύνσεις για την άνετη εγκατάσταση και διαβίωση των προπτυχιακών φοιτητών. Τέτοιες είναι: η φοιτητική εστία, η επιδότηση ενοικίου, τα κουπόνια σίτισης, το Επίδομα Κρατικού Φοιτητικού Πακέτου και οι υποτροφίες.

Τα ονόματα των εισακτέων ανακοινώνονται στις ιστοσελίδες των δυο Πανεπιστημίων στις αρχές Αυγούστου και κοινοποιούνται τόσο στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα όσο και στο Προξενείο της Κύπρου στη Θεσσαλονίκη.

 

Σχολές Πανεπιστημίου Κύπρου - Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Μηχανογραφικό)

 

Ο στόχος του επαγγελματικού προσανατολισμού (του λεγόμενου «ΣΕΠ») στο Λύκειο είναι τόσο η διερεύνηση των δυνατοτήτων του νέου που θα διαμορφώσουν τους επαγγελματικούς στόχους του όσο και η ανάδειξη όλων των επιλογών εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας μετά το σχολείο.

Το πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού χωρίζεται σε τρεις φάσεις:

 1. Ενημέρωση για τη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος, τις υπάρχουσες σχολές και τις απαιτήσεις κάθε επαγγέλματος.
 2. Χρήση ψυχομετρικών εργαλείων. Οι δυνατότητες, δηλαδή οι δεξιότητες και η προσαρμοστικότητα του νέου στις διάφορες συνθήκες εργασίας, ανιχνεύονται μέσω τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού. Πρόκειται για ψυχομετρικά τεστ υπό μορφή ερωτήσεων, τα οποία είναι προσαρμοσμένα στην ηλικία του νέου και στην τρέχουσα κοινωνική πραγματικότητα. Μέσω αυτών, μεταξύ άλλων στοιχείων, σκιαγραφείται η προσωπικότητα, τα ενδιαφέροντα, οι ικανότητες, η αυτοεκτίμηση, η αποφασιστικότητα και η συναισθηματική νοημοσύνη του νέου. Με αυτόν τον τρόπο οι ειδικοί, δηλαδή οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού, βοηθούν τον ενδιαφερόμενο να αποκτήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα του εαυτού του.
 3. Συμβουλευτική, δηλαδή μέσα από τη συζήτηση με τον μαθητή, ο ειδικός προσπαθεί να τον βοηθήσει να καθορίσει τους στόχους του.

Για να αποφασίσει, τελικά, ο μαθητής χρειάζεται να γνωρίζει με σιγουριά δύο βασικά στοιχεία:

 • Με ποια επαγγέλματα θα του άρεσε όντως να ασχοληθεί.
 • Ποια επαγγέλματα θα ταίριαζαν με τις ικανότητες και τις κλίσεις του.

Για να απαντηθούν τέτοια ερωτήματα, προϋποτίθεται ότι ο νέος αφενός έχει υψηλό βαθμό αυτογνωσίας και αφετέρου γνωρίζει βιωματικά –όχι θεωρητικά- το αντικείμενο και τον τρόπο ζωής του κάθε επαγγέλματος. Έτσι, η επιτυχημένη επιλογή είναι αυτή που φέρνει ικανοποίηση –αν όχι ευτυχία- τόσο κατά τη διάρκεια των σπουδών όσο και κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας. Ο αντίλογος θα ήταν ότι ένα επάγγελμα πρέπει πρωτίστως να εξασφαλίζει οικονομικά το άτομο. Τούτο είναι τουλάχιστον αυτονόητο, καθώς ο μισθός είναι η μόνη διαφορά μεταξύ εργασίας και εθελοντισμού.

Σκεφτείτε, ωστόσο, ένα άτομο που σπούδασε και εργάζεται πάνω σε έναν επαγγελματικό τομέα που άλλοι επέλεξαν για αυτό. Το πιθανότερο είναι ότι θα κάνει τη δουλειά καταναγκαστικά, χωρίς ευχαρίστηση, ανυπομονώντας να σχολάσει. Τότε η δουλειά γίνεται δουλεία! Η ερώτηση που ανακύπτει είναι αν το άτομο αυτό θα έχει την όρεξη να εργαστεί δημιουργικά ή θα περιορίζεται σε έναν μηχανικό τρόπο διευθέτησης υποχρεώσεων. Πέραν του προφανούς ελλείμματος ευτυχίας, δεν θα έχει τις ίδιες πιθανότητες θετικής αξιολόγησης με κάποιον συνάδελφό του που δείχνει τον ενθουσιασμό του για το αντικείμενο δουλειάς του. Επίσης, οι προοπτικές εξέλιξης του πρώτου θα είναι μικρές, καθώς δύσκολα θα πάρει πρωτοβουλίες για την αυτομόρφωσή του, δηλαδή την περαιτέρω επιμόρφωσή του, ένα ζήτημα που ενδιαφέρει όλους τους σοβαρούς εργοδότες.

Ο ρόλος του επαγγελματικού προσανατολισμού έγκειται, λοιπόν, στην ανάδειξη όλων των δυνατών επαγγελματικών επιλογών που έχει στη διάθεσή του ο νέος. Ταυτόχρονα θα τον βοηθήσει να εντοπίσει τις δυνατότητές του και να χαράξει εφικτούς στόχους. Δεν γίνεται, όμως, να του βρει «μαγικές λύσεις», διότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει υπεύθυνα τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες σε μια πενταετία, οπότε ο σημερινός απόφοιτος Λυκείου θα βγει στην αγορά εργασίας.

Πέραν τούτου, η επιτυχία μιας επιλογής εξαρτάται και από τον τρόπο που θα τη διαχειριστεί ο ίδιος ο νέος. Από πολύ νωρίς χρειάζεται να «χτίσει» το βιογραφικό του, συμμετέχοντας σε συνέδρια, σεμινάρια, επιμορφωτικά προγράμματα ή θερινά σχολεία. Οι κοινωνικές και επαγγελματικές δεξιότητες που θα αποκτήσει μέσα από αυτές τις δραστηριότητες είναι απαραίτητο να συνδυαστούν με τη γνώση δύο τουλάχιστον ξένων γλωσσών. Οι απαιτήσεις της σύγχρονης, παγκοσμιοποιημένης αγοράς εργασίας είναι τόσο σύνθετες όσο και τα προσόντα που χρειάζεται να αποκτήσει ο νέος. Τα προσόντα αυτά δεν σχετίζονται πάντοτε με το πρόγραμμα σπουδών του σχολείου ή του πανεπιστημίου (τυπική εκπαίδευση) αλλά με ένα ευρύτερο φάσμα γνώσεων και ικανοτήτων του ατόμου. Μια από αυτές τις ικανότητες είναι και η αποτελεσματική προβολή του εαυτού του και των προσωπικών επιτευγμάτων του.

Ένα πολύ χρήσιμο βοήθημα για την επιλογή επαγγέλματος είναι ο κατάλογος με τις πλήρεις περιγραφές διακοσίων επαγγελμάτων από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ).

Newsletter

Μείνετε πάντα ενήμεροι στις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα εργασίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

(επικοινωνία σχετικά με διαφήμιση)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Βρείτε μας στα κοινωνικά δίκτυα
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Επαγγελματικός Προσανατολισμός: Στόχοι Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: επαγγελματικος προσανατολισμος