Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Επιχειρηματικότητα Στάδιο 7: Σύσταση επιχείρησης

Στάδιο 7: Σύσταση επιχείρησης

Επιλογή νομικής μορφής

Η νομική μορφή της επιχείρησης εξαρτάται από τον αριθμό των ιδρυτών / διοικούντων (εταίρων), το ύψος του αναμενόμενου τζίρου και τη δομή της. Οι συνήθεις μορφές είναι οι παρακάτω:

Προσωπική επιχείρηση (Ο ιδρυτής, ο ιδιοκτήτης και ο διαχειριστής είναι το ίδιο πρόσωπο.)

Διοίκηση:

Διαχειριστής

Ευθύνη Διαχειριστή:

απεριόριστη

 

Επιτρέπει μεγάλη ευελιξία στις αποφάσεις.

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)

Διοίκηση:

Συνέλευση Εταίρων, Διαχειριστής

Ελάχιστο κεφάλαιο ίδρυσης:

1€

Ευθύνη Διαχειριστή:

απεριόριστη

Διάρκεια:

12 έτη

Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.)

Διοίκηση:

Γενική Συνέλευση, Διαχειριστής

Ελάχιστο κεφάλαιο ίδρυσης:

-

Ευθύνη εταίρων:

αλληλέγγυα και απεριόριστη

 

Ιδρύεται από τουλάχιστον δύο φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.)

Διοίκηση:

Γενική Συνέλευση, Διαχειριστής

Ελάχιστο κεφάλαιο ίδρυσης:

-

Ευθύνη ομόρρυθμων εταίρων:

αλληλέγγυα και απεριόριστη

Ευθύνη ετερόρρυθμων εταίρων:

περιορισμένη

 

Ιδρύεται από τουλάχιστον δύο φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

Διοίκηση:

Γενική Συνέλευση, Διαχειριστής

Ελάχιστο κεφάλαιο ίδρυσης:

18.000€

Ευθύνη μετόχων:

περιορισμένη

Διάρκεια:

ορισμένη

Περιορισμοί:

απαγόρευση κυρίως τραπεζικών, ασφαλιστικών, χρηματιστηριακών και αθλητικών δραστηριοτήτων

Υποχρεώσεις:

συγκεκριμένοι όροι δημοσιότητας

 

Ιδρύεται και από τουλάχιστον ένα φυσικό πρόσωπο ή μια ήδη υπάρχουσα Ε.Π.Ε.

Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)

Διοίκηση:

Γενική Συνέλευση των Μετόχων, Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ελάχιστο κεφάλαιο ίδρυσης:

60.000€

 

Ευθύνη μετόχων:

περιορισμένη

 

Διάρκεια:

50 έτη

 

Υποχρεώσεις:

αυστηροί όροι δημοσιότητας

 

Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα ίδρυσης εταιρείας εκτός Ελλάδος, είτε εντός είτε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια τέτοια λύση παρέχει το πλεονέκτημα ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπόκειται σε ένα άδικο και ασταθές φορολογικό καθεστώς. Από την άλλη πλευρά, από τα περισσότερα κράτη απαιτείται η μόνιμη διαμονή ή η απόκτηση τραπεζικού λογαριασμού στην έδρα της επιχείρησης. Η έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας σε κράτος διαφορετικό από αυτό που διαμένει ο ενδιαφερόμενος είναι περίπλοκη διαδικασία. Το κόστος της (αμοιβές λογιστών, γραφειοκρατικά έξοδα) είναι απαγορευτικό για εταιρείες που αναμένεται να έχουν κέρδη κάτω των 100.000€.

Έναρξη επιχείρησης

Οι διαδικασίες έναρξης μιας επιχείρησης διαφέρουν ανάλογα με τον κλάδο και τη νομική μορφή της. Επειδή οι είναι αρκετά πολύπλοκές, η ενδεδειγμένη λύση είναι να ζητήσετε τη συνδρομή ενός λογιστή και ενός δικηγόρου. Εκείνοι θα κατευθύνουν υπεύθυνα τις ενέργειές σας και θα σας προφυλάξουν από ενδεχόμενα σφάλματα. Σε γενικές γραμμές, πάντως, τα στάδια που ακολουθούνται είναι τα εξής:

1. Εγγραφή της επιχείρησης στο οικείο επιμελητήριο και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)

2. Εγγραφή της επιχείρησης στον οικείο ασφαλιστικό φορέα (συνήθως ΟΑΕΕ)

3. Έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας

4. Έκδοση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος

5. Έκδοση ειδικών αδειών (π.χ. υγειονομικές, περιβαλλοντικές)

6. Συναλλαγές με την εφορία:

- Δήλωση έναρξης επιτηδεύματος

-Έκδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) επιχείρησης

-Θεώρηση βιβλίων επιχείρησης

7. Ασφαλιστική κάλυψη

8. Κατοχύρωση σήματος

Η γραφειοκρατία είναι ένα μεγάλο αγκάθι για όλες τις εταιρείες, για αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη ως ανασταλτικός παράγοντας, που επιφέρει απώλεια χρόνου και κεφαλαίου.

Έχει διαβαστεί 1299 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 29 Αύγουστος 2014 18:28
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Στάδιο 6: Χρηματοοικονομικό σχέδιο

Newsletter

Μείνετε πάντα ενήμεροι στις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα εργασίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

(επικοινωνία σχετικά με διαφήμιση)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Βρείτε μας στα κοινωνικά δίκτυα
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Επιχειρηματικότητα Στάδιο 7: Σύσταση επιχείρησης