Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Franchise

Franchise

Τί είναι το franchise

Το franchise (δικαιόχρηση ή δικαιοχρησία) είναι η παροχή σε ιδιώτες (δικαιοδόχους, franchisees) της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας μιας δικαιοπαρόχου εταιρείας (franchisor), με σκοπό να επεκτείνει το δίκτυο καταστημάτων της. Στηρίζεται στην τάση του αγοραστικού κοινού να προτιμά, συνήθως, τα επώνυμα προϊόντα που εγγυώνται μια σταθερή ποιότητα.

Το κέρδος των συμβαλλόμενων πλευρών είναι αμοιβαίο. Ο μεν δικαιοπάροχος αυξάνει τις πωλήσεις και λαμβάνει τα δικαιώματα χρήσης του εμπορικού σήματός του από τρίτους. Ο δε δικαιοδόχος αποκτά τη δική του επιχείρηση με την τεχνογνωσία και το δίκτυο πελατών μιας γνωστής επωνυμίας. Τούτο προϋποθέτει, βέβαια, ότι ο franchisor έχει ήδη εκπονήσει μια εμπεριστατωμένη έρευνα αγοράς, μέσω εξειδικευμένων εταιρειών. Ο ιδιώτης δεν έχει συνήθως την οικονομική δυνατότητα να πράξει αναλόγως, οπότε περιορίζεται σε όσα στοιχεία υπάρχουν διαθέσιμα στα επιμελητήρια και τις επαγγελματικές ενώσεις. Τέλος, η δικαιόχρηση παρέχει ευκαιρίες συνεχούς εκπαίδευσης του δικαιοδόχου και του προσωπικού του, ώστε να αποφεύγονται λάθη σε κρίσιμους τομείς για την επιχείρηση. Η μέθοδος του franchise είναι, λοιπόν, κατάλληλη για μικρομεσαίους επενδυτές που δεν έχουν περιθώρια μεγάλου ρίσκου και χρειάζονται την υποστήριξη μιας ισχυρής επωνυμίας.

Από την άλλη πλευρά, ο επιχειρηματίας, εκτός από την καταβολή των διαρκών δικαιωμάτων και της διαφημιστικής συμμετοχής, είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί τις πολιτικές του δικαιοπαρόχου, χωρίς δυνατότητα ελιγμών. Για παράδειγμα, ο franchisee δεν δικαιούται να συνάψει –κατά τη γνώμη του- επωφελείς συμφωνίες με προμηθευτές, διότι αυτοί επιλέγονται από την κεντρική διοίκηση του δικτύου.

Δεν είναι εύκολη η απάντηση στο δίλημμα «franchise ή ανεξάρτητη επιχείρηση», αν ο ενδιαφερόμενος δεν ξέρει τι του ταιριάζει. Σε αρκετές περιπτώσεις είναι, ωστόσο, διακριτοί οι ρόλοι του καθενός στην αγορά. Η ανεξάρτητη επιχείρηση είναι για μοναδικά προϊόντα ή exclusive πελάτες, ενώ το franchise τυποποιημένα, επώνυμα προϊόντα στο αγοραστικό κοινό, καθώς και αναγνωρισιμότητα, σταθερότητα και υποστήριξη στον δικαιοδόχο. Η τελική επιλογή εξαρτάται από τους στόχους και τις προσδοκίες του κάθε επαγγελματία.

Κριτήρια επιλογής franchise

Αν καταλήξετε ότι σας ταιριάζει το μοντέλο της δικαιοχρησίας (franchise), θα επιλέξετε την επωνυμία με τους πλέον συμφέροντες όρους. Ακολουθούν ενδεικτικές ερωτήσεις προς τους υπεύθυνους των δικτύων franchise που θα κρίνουν σε σημαντικό βαθμό τις αποφάσεις σας:

 1. Γενικές προϋποθέσεις που θέτει η εταιρεία για την ανάληψη του franchise.

 2. Στην προσφορά του δικαιοπαρόχου συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ;

 3. Ύψος δικαιώματος εισόδου (entry fee).

 4. Ύψος αρχικού κεφαλαίου.

 5. Ποια έξοδα καλύπτει το αρχικό κεφάλαιο (αρχική επένδυση); Περιλαμβάνεται το κατασκευαστικό κομμάτι και ο εξοπλισμός;

 6. Κόστος εξοπλισμού εφόσον δεν καλύπτεται από το αρχικό.

 7. Λειτουργικά κόστη –μισθοδοσία υπαλλήλων.

 8. Εκτίμηση χρόνου απόσβεσης επένδυσης.

 9. Ύψος διαρκών δικαιωμάτων (royalties) δηλ. ποσοστά που καταβάλλονται στον δικαιοπάροχο.

 10. Τα παραπάνω ποσοστά υπολογίζονται επί των κερδών ή επί του τζίρου;

 11. Ποιο το ποσοστό συμμετοχής στη διαφημιστική προβολή; Τί είδους και πόσο συχνές καμπάνιες πραγματοποιούνται;

 12. Τί αποτελέσματα έχει φέρει ως τώρα η διαφήμιση;

 13. Υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης με τη μέθοδο leasing;

 14. Ποια από τα παρακάτω παρέχονται:

  (α) Αρχική εκπαίδευση,
  (β) Συνεχής επιμόρφωση για επέκταση – νέες λειτουργίες,
  (γ) Εγχειρίδιο λειτουργίας;
 15. Δίνεται αποκλειστικότητα περιοχής, δηλ. μόνο ένα κατάστημα της αλυσίδας σε κάθε περιοχή;

 16. Πώς ορίζεται μια περιοχή; Ποια είναι η ελάχιστη απόσταση που χωρίζει δυο μαγαζιά της ίδιας αλυσίδας. Αυτή υπολογίζεται ανάλογα και με την αγοραστική κίνηση της εκάστοτε περιοχής;

 17. Πώς αντιμετωπίζεται ο ανταγωνισμός από ίδιου είδους μαγαζιά;

 18. Πόσα άτομα είναι το ελάχιστο απαιτούμενο προσωπικό ανά κατάστημα;

 19. Κατά μέσον όρο πόσοι υπάλληλοι απασχολούνται σε κάθε κατάστημα;

 20. Η παράδοση της επιχείρησης γίνεται «με το κλειδί στο χέρι» (έκδοση άδειας από τον δικαιοπάροχο για λογαριασμό του δικαιούχου);

 21. Είναι απαραίτητη η απασχόληση του franchisee;

 22. Σε ποιο ύψος ανέρχεται το καθαρό κέρδος της εταιρείας ανά κατάστημα;

 23. Ποιο το μέσο καθαρό κέρδος των franchisee;

 24. Υπάρχουν πιλοτικά καταστήματα; Αν ναι, πόσα;

 25. Πόσα franchise σε λειτουργία υπάρχουν;

 26. Υπάρχουν franchise που έκλεισαν; Αν ναι, γιατί;

 27. Σε ποιες περιοχές υπάρχει έλλειψη καταστημάτων της συγκεκριμένης αλυσίδας;

 28. Σε ποιες περιοχές υπάρχει χαμηλότερος ανταγωνισμός;

 29. Τί θεωρούν επιτυχία για το συγκεκριμένο κατάστημα (προσδοκώμενος τζίρος – κέρδη);

 30. Στοιχεία για τη ζήτηση και τον ανταγωνισμό στις περιοχές για τις οποίες ενδιαφέρεστε.

 31. Ο δικαιοπάροχος ασχολείται με e-shop ή χονδρική (ώστε να λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τους δικαιοδόχους);

 32. Ζητήστε ή πραγματοποιήστε επίσκεψη σε υπάρχοντα καταστήματα της αλυσίδας.

 33. Ο δικαιοδόχος έχει την υποχρέωση αγοράς προμηθειών ανά τακτά χρονικά διαστήματα ασχέτως κατανάλωσης;

 34. Ο δικαιοδόχος έχει την υποχρέωση ανανέωσης εξοπλισμού ανά τακτά χρονικά διαστήματα; Ποιόν επιβαρύνει;

 35. Υπάρχει ευελιξία στις επιλογές προμηθευτών;

 36. Πώς μεριμνάτε για την ποιότητα και την τυποποίηση των προϊόντων;

 37. Υπάρχει υποστήριξη από τον δικαιοπάροχο σε περίπτωση αποτυχίας;

 38. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του franchisee, αν κλείσει το κατάστημα;

 39. Πόσο σχετικός είναι ο δικαιοπάροχος και η ομάδα του με το αντικείμενο, ώστε να καθοδηγήσουν επακριβώς τον franchisee;

 40. Η τιμή προϊόντος είναι ανταγωνιστική προς αντιπάλους;

 41. Ποιος επιλέγει το ακίνητο που θα στηθεί το μαγαζί;

 42. Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής του ακινήτου;

 43. Ποιο είναι το ελάχιστο χρονικό διάστημα που πρέπει να διατηρείται το μαγαζί σε λειτουργία, ασχέτως κερδών;

Έχει διαβαστεί 1956 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 23 Ιούνιος 2015 19:37

Newsletter

Μείνετε πάντα ενήμεροι στις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα εργασίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

(επικοινωνία σχετικά με διαφήμιση)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Βρείτε μας στα κοινωνικά δίκτυα
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Franchise