Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΚΑΡΙΕΡΑ Αυτοπεριγραφική έκθεση Πρότυπο

Πρότυπο αυτοπεριγραφικής έκθεσης

Πρότυπα

Η πιστή αντιγραφή προτύπων ή άλλων εκθέσεων δεν βοηθά, διότι γίνεται αντιληπτή από την πείρα των αξιολογητών και από ψηφιακά συστήματα ελέγχου αντιγραφής περιεχομένου (Copycatch).

Για μια αυτοπεριγραφική έκθεση δεν μπορεί να δοθεί ουσιαστικό υπόδειγμα ή φόρμα βάσει της οποίας θα γίνει η ανάπτυξή του. Τούτο συμβαίνει διότι αφενός υπάρχουν απεριόριστοι τρόποι για την έναρξη ενός τέτοιου κειμένου και αφετέρου το περιεχόμενό του δεν μπορεί να είναι προκαθορισμένο. Η κάθε έκθεση είναι μοναδική, δεδομένου ότι σε αυτή περιγράφεται η επαγγελματική ή ακαδημαϊκή πορεία του συντάκτη της, ενώ ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ενός συγκεκριμένου μεταπτυχιακού και ενός εξειδικευμένου γνωστικού αντικειμένου. Επομένως, το 80% του περιεχομένου συνδέεται με την προσωπικότητα και τις επιλογές του συντάκτη και μόνο το 20% αποτελείται από εισαγωγικές ή συνδετικές φράσεις. Για τέτοιου είδους φράσεις μπορείτε να συμβουλευτείτε τον πίνακα που ακολουθεί.

 

Εισαγωγικές και Συνδετικές Φράσεις Αυτοπεριγραφικής Έκθεσης

Ενδεικτικός πρόλογος:

My natural aptitude for … (i.e. statistics), the love for (i.e. mathematics) and my inquisitive nature led me to seek admission to one of the most competitive / highly sought undergraduate programs in … (country / field), the Bachelor of … (degree) at the … (university name). After carefully considering my interests, the nature of my training and my professional ambition, I have decided to pursue a … (M.Sc. / M.A. / Ph.D. etc.) in … (field), focusing on / specializing in … I regard it as the initial step to accomplish my objective of working on … in a challenging academic environment. In the following paragraphs the main concept of … is analyzed / examined.

Ενδεικτική αρχή 2ης παραγράφου (κυρίως θέματος):

The experience that introduced me to the world of … (field) research originated from my diploma thesis with the title “…”. In this framework / in the framework of this project I achieved the (first) goal of … (i.e. producing biomass) which seems encouraging. Thus, I intend to proceed with / to expand the research topic, as it is an innovative method with promising results.

Ενδεικτικός επίλογος:

The estimated time for completion of the … degree at the University of … is … years. Postgraduate students enroll in …and each of them is assigned to an academic advisor. The graduate courses give the expertise that a future scientist needs to have in order to adopt himself in rapid developments of … (field). Dissertations as well as teaching responsibilities that one undertakes bring the student even closer to practical or methodological. For this reason the syllabus of the University of … can attract ambitious scientists.

Ποικίλες συνδετικές φράσεις:

One of the most prominent application fields is …, which is characterized by …

This scientific discipline is concerned with the theory behind … / is a vast expanding field that includes methods for acquiring / processing / analyzing …

My choice to pursue graduate study in … (country) is underscored by my desire for participating in a M.Sc. program on … (field) at your institution / University

After work experience for … (two) years as a … at …, I would like to return to academic study and undertake graduate studies in … (field, i.e. linguistics) at the University of …

I wish to enrich my academic background by studying …

At undergraduate level, my interests became more specific. Although … came easy to me, I opted for …, due to…

Having already carried out five dissertations during my undergraduate studies …

Taking these conclusions into serious account, I intend to join a Master’s level program in order to expand the knowledge I already have in the field of …

I regard it as important not only to work on … using the most recent lines of textual interpretation and analysis but also to familiarize myself more with …

In addition, I am attracted by the opportunity afforded in the framework of a Master’s program to be in a highly interactive academic environment, from which I will be able to gain considerable knowledge as well as to exchange views about the possible ways in which …

I regard a Master’s degree as the optimum choice for an adequate preparation for a doctoral thesis.

My first contact with … (field) was during a course dedicated to …

As future plans are concerned, the Institution / University has a renowned reputation as a research center / is regarded as a distinguished research center which offers students a wide range of possibilities to...

Έχει διαβαστεί 2205 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 23 Ιούνιος 2015 13:23
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Κανόνες συγγραφής αυτοπεριγραφικής έκθεσης

Newsletter

Μείνετε πάντα ενήμεροι στις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα εργασίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

(επικοινωνία σχετικά με διαφήμιση)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Βρείτε μας στα κοινωνικά δίκτυα
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΚΑΡΙΕΡΑ Αυτοπεριγραφική έκθεση Πρότυπο