Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΚΑΡΙΕΡΑ Βιογραφικό Διαμόρφωση

Διαμόρφωση βιογραφικού

Ιδιαιτερότητες βιογραφικού και προσαρμογή

Είναι καθοριστικής σημασίας η προσαρμογή του βιογραφικού στο είδος της θέσης που διεκδικεί ο υποψήφιος, εστιάζοντας στα σχετικά προσόντα. Σε κάθε ενότητα μπορεί να προηγηθεί το πιο συναφές με τη θέση στοιχείο, ασχέτως χρονολογίας, και ύστερα τα υπόλοιπα με χρονική σειρά, όπως περιγράφεται παραπάνω.

Μην παραλείπετε, ωστόσο, πριν την αποστολή του βιογραφικού σας, να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του παραλήπτη και να αναζητάτε τυχόν ειδικές επισημάνσεις ή πρότυπα στα οποία χρειάζεται να προσαρμόσετε τη μορφή του.

Ακολουθούν οι συχνότερες περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι απαραίτητη η αναπροσαρμογή του βιογραφικού σημειώματος:

Αίτηση σε εκπαιδευτικούς φορείς

Όταν ο αποδέκτης του CV είναι ένα εκπαιδευτικό ή –κυρίως- ακαδημαϊκό ίδρυμα και η αίτησή του αφορά συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα σπουδών, θα μπορούσε η ενότητα «Σπουδές» να τεθεί πριν την «Προϋπηρεσία», με αμέσως επόμενη την ενότητα που σχετίζεται με τις δημοσιεύσεις του υποψηφίου.

Αναλυτική ή συνοπτική περιγραφή προϋπηρεσίας;

Αν ο υποψήφιος έχει εργαστεί σε πολλές θέσεις κατά το παρελθόν, χρειάζεται να παρουσιάσει αναλυτικά μόνο όσες είχαν συναφές αντικείμενο με αυτή στην οποία θέλει να προσληφθεί. Για τις υπόλοιπες θέσεις, μπορεί να περιοριστεί στις ημερομηνίες, τον τίτλο και την επωνυμία του εργοδότη. Το ίδιο ισχύει και για προσόντα που είναι εντελώς άσχετα με την διεκδικούμενη θέση. Εναλλακτική λύση είναι να διαγραφούν εντελώς θέσεις εργασίας που κατείχε ο υποψήφιος για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, κατά το μακρινό παρελθόν. Τέτοιου είδους προϋπηρεσία δεν αντανακλά, άλλωστε, ούτε την τρέχουσα εικόνα ούτε την εξέλιξη των προσόντων του ατόμου. Ένα προσεγμένο βιογραφικό αναδεικνύει όλα τα πλεονεκτήματα του υποψηφίου που εγγυώνται την επιτυχία του σε μια συγκεκριμένη θέση.

Συχνές μεταβολές εργασιακής κατάστασης

Οι συχνές αλλαγές εργοδοτών ή η αλλαγή επαγγελματικού κλάδου και γενικά οι απροσδόκητες μεταβολές στη σταδιοδρομία ενός εργαζομένου συχνά αποδίδονται από τους εργοδότες είτε σε ανεπάρκεια είτε σε αναποφασιστικότητα. Έτσι ο υποψήφιος, τόσο κατά τη σύνταξη του βιογραφικού όσο και κατά το στάδιο της συνέντευξης, οφείλει να δικαιολογήσει πειστικά τα κενά και τις μεταβολές αυτές.

Θα βοηθούσε τον υποψήφιο η αναγραφή στο βιογραφικό των λόγων αλλαγής εργασίας, όπως η αλλαγή τόπου κατοικίας, μείωση προσωπικού / συγχώνευση τμήματος εταιρείας, ελκυστικότερη πρόταση από άλλη επιχείρηση κ.α. (Να προσέξετε πολύ ώστε η αιτιολόγηση που θα δώσετε να μην εκθέτει ούτε εσάς ούτε τον προηγούμενο εργοδότη.) Με τον τρόπο αυτό συνήθως προλαμβάνεται μια αρνητική κρίση του εργοδότη.

Περίοδοι εργασιακής αδράνειας

Συμβαίνει η καταγεγραμμένη στο CV επαγγελματική πορεία ενός ατόμου να παρουσιάζει κενά, δηλαδή απουσία δραστηριότητας για ένα χρονικό διάστημα, γεγονός που ίσως παραπέμπει σε έλλειψη ενδιαφέροντος ή νωθρότητα.

Μια λύση θα ήταν η δήλωση των ετών κατά τη διάρκεια των οποίων εργάστηκε ο υποψήφιος, χωρίς τις ακριβείς ημερομηνίες (μήνες, ημέρες). Επίσης, είναι δυνατή η διάταξη των στοιχείων του βιογραφικού από το πιο συναφές προς το λιγότερο συναφές ως προς τη διεκδικούμενη θέση. Με αυτή τη μέθοδο δεν ακολουθείται η χρονική σειρά, άρα δεν γίνονται εύκολα αντιληπτές οι περίοδοι εργασιακής αδράνειας.

Μη συναφής θέση με το πτυχίο

Δεν αποτελεί σπάνιο φαινόμενο η επιδίωξη του ατόμου για προσαρμογή στις νέες τάσεις της αγοράς εργασίας ή σε πιο προσοδοφόρους τομείς της, παρότι αυτοί δεν σχετίζονται απαραίτητα με το αντικείμενο σπουδών του (ετεροαπασχόληση). Μια τέτοια απόφαση στηρίζεται στην απόκτηση ορισμένων δεξιοτήτων (π.χ. εκπαιδευτικά σεμινάρια) ή ενδιαφερόντων. Αυτά τα προσόντα, μαζί με τη γλωσσομάθεια και τη γνώση υπολογιστή, πρέπει να τονίζει ο κάτοχος του βιογραφικού που δεν έχει λάβει εκπαίδευση συναφή με την διεκδικούμενη θέση. Γενικά, η διάταξη του βιογραφικού πρέπει να δώσει προτεραιότητα σε όσα στοιχεία απαντούν στο ερώτημα «τί μπορεί να προσφέρει ένας υποψήφιος προερχόμενος από διαφορετικό κλάδο σε σχέση με τους συνυποψηφίους του από σχετικούς κλάδους;». Άρα, οι ενότητες και τα περιεχόμενα του CV θα ταξινομηθούν πρώτα ως προς τη σχετικότητά τους και έπειτα με βάση τη χρονολογική σειρά. Επίσης, στη συνοδευτική επιστολή μπορεί ο υποψήφιος να εξηγεί σύντομα τους λόγους που τον οδήγησαν σε μια στροφή στην καριέρα του.

Βέβαια, οι προοπτικές αποδοχής του εξαρτώνται από το είδος των απαιτούμενων προσόντων και την εξειδίκευση του αντικειμένου εργασίας. Υπάρχουν θέσεις, όπως της γραμματειακής υποστήριξης, που δεν προϋποθέτουν συγκεκριμένο αντικείμενο σπουδών, σε αντίθεση με άλλες, όπως του καθηγητή, όπου η εξειδίκευση αποτελεί βασικό κριτήριο επιλογής. Η αναπροσαρμογή του CV βοηθά στις πρώτες, ενώ στις δεύτερες απαιτούνται μόνο συναφή με τη θέση προσόντα.

Υπό συνθήκες οικονομικής κρίσης η αγορά εργασίας γίνεται πιο ρευστή και είναι λογικό ένας εργαζόμενος να αποκτά μεγαλύτερη ευελιξία. Μια αλλαγή στην καριέρα του ίσως να σημαίνει και την ανταπόκριση σε μια καλύτερη επαγγελματική ευκαιρία ή η αποχή από την αγορά εργασίας μπορεί να συνδεθεί με μια προσπάθεια αυτομόρφωσης και απόκτησης νέων δεξιοτήτων. Ας ληφθεί δε υπόψη ότι ακόμα και η αναζήτηση μιας νέας θέσης εργασίας αντίστοιχη των προσόντων του υποψηφίου αποδεικνύεται χρονοβόρα διαδικασία. Πάντως, κάθε ειλικρινής και ρεαλιστική εξήγηση των ιδιαιτεροτήτων ενός βιογραφικού μπορεί να θεωρηθεί επαρκής.

Έλλειψη προϋπηρεσίας (νεοεισερχόμενος στην αγορά εργασίας)

Σε περίπτωση που μόλις ξεκινάτε τη καριέρα σας, οπότε δεν έχετε εργαστεί ξανά, παρακάμπτετε την προϋπηρεσία και περνάτε κατευθείαν στην περιγραφή των σπουδών σας. Τονίζετε οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετίζεται στενότερα με το αντικείμενο της θέσης που διεκδικείτε, όπως ειδίκευση σπουδών, ερευνητική εργασία, πρακτική άσκηση, σεμινάρια ή συνέδρια.

Οπωσδήποτε αποφύγετε να δηλώσετε πλαστή εργασιακή εμπειρία, διότι τέτοιες πρακτικές γίνονται αντιληπτές μέσα από πιθανές αντιφάσεις των στοιχείων του βιογραφικού ή μέσα από τη διαδικασία της συνέντευξης.

Γενικές επισημάνσεις

  • Είναι θεμιτό ο υποψήφιος στο βιογραφικό σημείωμά του να τονίζει τα προσόντα και τα επιτεύγματά του, σε σχέση με σημεία στα οποία πιθανώς υπολείπεται των συνυποψηφίων του. Ωστόσο είναι αθέμιτη μέθοδος η παρουσίαση παραπλανητικών ή παραποιημένων στοιχείων, τα οποία –άλλωστε- εύκολα αποκαλύπτονται.
  • Δεν είναι απαραίτητο να δηλώνεται στο βιογραφικό μια αναπηρία, στο μέτρο που δεν αποτελεί εμπόδιο για την άσκηση ενός επαγγέλματος. Με εξαίρεση τις ένοπλες δυνάμεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί και στην αγορά εργασίας την πολιτική των ίσων ευκαιριών, η οποία αναλύεται στην Οδηγία 2000/78/ΕΚ.
  • Το βιογραφικό σημείωμα πρέπει να αποστέλλεται μαζί με μια συνοδευτική επιστολή (cover letter). Αυτή βοηθά τόσο τον παραλήπτη να αποκτήσει μια πρώτη εικόνα για τον υποψήφιο όσο και τον τελευταίο προϊδεάσει για ορισμένα θετικά σημεία του βιογραφικού του.
  • Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να παρουσιάσει περιληπτικά τις βασικότερες πληροφορίες της σταδιοδρομίας του ανά πάσα στιγμή.
  • Οι υποψήφιοι για μια θέση υπάγονται στις ακόλουθες κατηγορίες βάσει της επαγγελματικής τους εμπειρίας: φοιτητής, νεοεισερχόμενος στην αγορά εργασίας, έμπειρος επαγγελματίας, (διευθυντικό) στέλεχος επιχείρησης.
Έχει διαβαστεί 2460 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 23 Ιούνιος 2015 14:58
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Σύνταξη βιογραφικού Πρότυπο βιογραφικού »

Newsletter

Μείνετε πάντα ενήμεροι στις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα εργασίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

(επικοινωνία σχετικά με διαφήμιση)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Βρείτε μας στα κοινωνικά δίκτυα
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΚΑΡΙΕΡΑ Βιογραφικό Διαμόρφωση