Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΚΑΡΙΕΡΑ Βιογραφικό Σύνταξη Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: θέση εργασίας
17 Ιούλιος 2014 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Το JobiGator.gr επέκτεινε πρόσφατα τη βάση δεδομένων για αγγελίες του ιδιωτικού τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό. Το αποτέλεσμα είναι μόνο κατά το τελευταίο 12ωρο να αναρτηθούν πάνω από 1350 αγγελίες εργασίας τόσο από το εσωτερικό όσο και από το διεθνές πεδίο. Αυτός ο αριθμός είναι αξιοσημείωτος, δεδομένων των αργών ρυθμών με τους οποίους κινείται η αγορά εργασίας, λόγω της καλοκαιρινής περιόδου. Ωστόσο, ακόμα και η "νεκρή" περίοδος του Ιουλίου και του Αυγούστου είναι δυνατόν να επιφυλάσσουν σημαντικές ευκαιρίες καριέρας, συμπεριλαμβανομένων και προκηρύξεων του δημοσίου και των διεθνών οργανισμών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όποιος βρίσκεται στο στάδιο της αναζήτησης εργασίας, λοιπόν, ας είναι σε επαγρύπνιση ακόμα κατά το ερχόμενο διάστημα.

Όσον αφορά την ιστοσελίδα μας, εκτός από την παρακολούθηση των εξελίξεων και των νέων θέσεων εργασίας που προκύπτουν, είμαστε στη διάθεση των επισκεπτών μας, ώστε να ανταποκριθούμε στα αιτήματά τους για πιο εξειδικευμένες αναζητήσεις. Συγκεκριμένα, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω e-mail ή skype, για να μας ζητήσετε μια προσαρμοσμένη αναζήτηση αγγελιών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Τα αποτελέσματα θα σας κοινοποιηθούν μέσω του JobiGator.gr.

12 Ιούνιος 2014 Βιογραφικό

Στάδιο 1: Συλλογή υλικού

Πριν ξεκινήσετε να γράφετε ο,τιδήποτε, συγκεντρώστε όλα τα πτυχία, τις πιστοποιήσεις και τις βεβαιώσεις που διαθέτετε σε έναν φάκελο, καταγράφοντας ταυτόχρονα, σε ένα πρόχειρο, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά σας. Αφού βεβαιωθείτε ότι δεν λείπει κανένα από τα έγγραφά σας, ταξινομήστε τα ως προς το είδος και ως προς τη χρονολογική σειρά τους. Αυτή η ενέργεια δεν θα σας εξοικονομήσει μόνο πολύτιμο χρόνο κατά τη δημιουργία του CV σας, αλλά και θα σας βοηθήσει να βρείτε για ποια από τα έγγραφα αυτά χρειάζεστε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα ή επικυρωμένες μεταφράσεις.

σύνταξη βιογραφικού: στάδια

Στάδιο 2: Σύνταξη

Ένα ευανάγνωστο βιογραφικό διαθέτει πρωτίστως ξεκάθαρη δομή, για να είναι οι πληροφορίες (π.χ. ημερομηνίες, θέσεις, σπουδές) άμεσα ευδιάκριτες, χωρίς να χρειάζεται η χρονοβόρα αναζήτησή τους από τον αναγνώστη.

Όσον αφορά την απαρίθμηση των στοιχείων (τίτλων σπουδών, θέσεων εργασίας, σεμιναρίων, δημοσιεύσεων κ.α.), προτιμάται η αντίστροφη χρονική κατάταξη ή, αν τούτο δεν είναι εφικτό, χρησιμοποιούνται κουκκίδες (bullets). Με αυτόν τον τρόπο, ταξινομούνται τα στοιχεία από το πιο πρόσφατο και –συνήθως- σημαντικότερο προς το παλαιότερο.

Υπάρχει, βέβαια, και η αντίθετη άποψη, σύμφωνα με την οποία τίθενται στην αρχή τα παλαιότερα στοιχεία και ακολουθούν στο τέλος της κατάταξης τα πρόσφατα. Αυτή η πρακτική θα δημιουργούσε σοβαρό πρόβλημα, καθώς ο αναγνώστης ενός βιογραφικού θέλει πρωτίστως να εντοπίσει το υψηλότερου επιπέδου δίπλωμα, ειδίκευση ή μεταπτυχιακό, βάσει του οποίου θα επιλέξει προσωπικό και όχι τόσο το απολυτήριο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επομένως, προβάλλονται πρώτα όσα προσόντα ενδιαφέρουν τον εργοδότη και αυτά είναι τα πιο πρόσφατα.

Κινούμενοι σε αυτή τη λογική, θα φροντίσετε τις ακόλουθες κρίσιμες λεπτομέρειες:

 •  Χρήση λέξεων – κλειδιών από την αγγελία, ώστε ο αξιολογητής να συσχετίσει αμέσως τα προσόντα σας με αυτά που απαιτεί η θέση που διεκδικείτε.
 • Ακριβής περιγραφή καθηκόντων που είχατε σε προηγούμενες θέσεις και όχι απλή αναφορά τους. Δεν είναι αυτονόητος ούτε ο τρόπος εργασίας ούτε τα εργαλεία που είχατε στη διάθεσή σας σε κάθε θέση.
 • Καταγραφή δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν από την εκάστοτε θέση.
 • Παράθεση μετρήσιμων δεδομένων που αποδεικνύουν τις επιδόσεις σας (εφόσον υπάρχουν). Για παράδειγμα, αν ένας πωλητής αύξησε τις πωλήσεις του τμήματός του κατά 15% (βάσει ενδοεπιχειρησιακής μελέτης), δεν έχει λόγο να το παραλείψει από το βιογραφικό του.

Δεδομένων των παραπάνω, λοιπόν, ακολουθείται η διάκριση στις εξής ενότητες του βιογραφικού:

α. Προσωπικές πληροφορίες: Η πρώτη πληροφορία που αναγράφεται είναι το ονοματεπώνυμο με γραμματοσειρά μεγάλου μεγέθους και έντονη, στοιχισμένο στο κέντρο της σελίδας σαν τίτλος, ώστε να ξεχωρίζει. Ακολουθούν τα στοιχεία επικοινωνίας, όπως η διεύθυνση, το τηλέφωνο και το e-mail. Αυτά πρέπει να είναι ιδιαίτερα εμφανή, ώστε εύκολα να τα βρει ο εργοδότης που επιθυμεί να καλέσει έναν υποψήφιο εργαζόμενο για συνέντευξη ή η εταιρεία, ώστε να ενημερώσει για τη λήψη και την πορεία του βιογραφικού. Εντάσσονται στην αρχή του CV ως ξεχωριστή ενότητα ή στην μετωπίδα του εγγράφου (άνω μέρος σελίδας), στοιχισμένα στο κέντρο, κάτω από το όνομα. Μόνο στην περίπτωση που ζητηθεί και φωτογραφία, αυτή αναρτάται στην πάνω αριστερή πλευρά της σελίδας. 

cv top margin

 

cv top 2

 

Παραδείγματα: Παρακάτω συγκρίνονται οι δυο βασικές μορφές παρουσίασης των προσωπικών πληροφοριών: είτε στην αρχή του κειμένου του CV (άνω εικόνα), είτε στην μετωπίδα (κάτω εικόνα). Στη δεύτερη περίπτωση, η Ημερομηνία γέννησης και η Υπηκοότητα τίθενται ως ξεχωριστές ενότητες πριν την Προϋπηρεσία.

β. Επιθυμητή θέση εργασίας: Δηλώνεται η θέση για την οποία υποβάλλεται το βιογραφικό και ο κωδικός της θέσης αυτής (εφόσον αναγράφεται στην αγγελία).

γ. Προϋπηρεσία: Η ενότητα αυτή λειτουργεί ως καταγραφή των επιτευγμάτων του ατόμου στον εργασιακό τομέα, της εμπειρίας του και της δυνατότητάς του να αναδειχθεί μέσα από το έργο του. Είναι λογικό, λοιπόν, η προϋπηρεσία να αποτελεί ίσως τον πιο καθοριστικό παράγοντα για την πρόσληψη ενός υποψηφίου σε μια θέση.

Είναι σημαντικό να φαίνονται ξεκάθαρα οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της απασχόλησης του ατόμου σε προηγούμενες θέσεις, οι αρμοδιότητές του στην καθεμιά από αυτές, καθώς και οι επωνυμίες των εργοδοτών. Όσο πιο συγκεκριμένες πληροφορίες περιέχονται τόσο πιο αξιόπιστο θεωρείται ένα βιογραφικό. 

δ. Σπουδές: Αναδεικνύονται όλα τα γνωστικά εφόδια ή οι ειδικεύσεις του ατόμου που αποκτήθηκαν στο στάδιο της μεταλυκειακής ή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να φανεί χρήσιμη και η αναφορά στο σχολείο και στο απολυτήριο του Λυκείου. Αυτό ισχύει κυρίως για τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ), όπου παρέχεται τεχνική εκπαίδευση, ή για τα πρότυπα / ιδιωτικά σχολεία, προκειμένου ένας καθηγητής να επιδείξει τα εκπαιδευτικά πρότυπά του.

ε. Ατομικές δεξιότητες: Η συγκεκριμένη ενότητα περιλαμβάνει κάθε επιπρόσθετη γνώση ή ικανότητα που διακρίνει το άτομο. Βασική θέση κατέχει, ωστόσο, η γλωσσομάθεια, δηλαδή η κατοχή πτυχίων ξένων γλωσσών. Για κάθε γλώσσα που γνωρίζει ο υποψήφιος οφείλει, μάλιστα, να σημειώνει το επίπεδο της γραπτής και της προφορικής επικοινωνίας σε αυτή, καθώς και ο βαθμός κατανόησής της. Επίσης, σημαντικό προσόν θεωρείται η κατοχή πτυχίου που αποδεικνύει γνώσεις πληροφορικής, ενώ συνηθίζεται ο υποψήφιος να κατονομάζει τα προγράμματα στα οποία έχει αποδεδειγμένη γνώση. Τέλος, ορισμένοι εργοδότες λαμβάνουν υπόψη το δίπλωμα οδήγησης, καθώς και την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων των ανδρών.

Δώστε ιδιαίτερη σημασία στην πιστοποίηση, ώστε κάθε δραστηριότητα ή γνώση σας να μπορεί να αποδειχθεί, βελτιώνοντας έτσι ουσιαστικά το προφίλ σας. Λαμβάνετε βεβαιώσεις από κάθε σεμινάριο που παρακολουθείτε και μην αμελήσετε την απόκτηση ή την ενημέρωση των πτυχίων ξένων γλωσσών και υπολογιστών. Ιδιαίτερα τα δυο τελευταία συμβάλλουν καθοριστικά στην θετική σας αξιολόγηση από έναν εργοδότη.

στ. Πρόσθετες πληροφορίες: Πρόκειται για το κομμάτι του βιογραφικού που ενισχύει τα δυο προηγούμενα, καθώς είναι αφιερωμένο σε κάθε είδους δημοσίευση (μονογραφία, άρθρο, εισήγηση σε συνέδριο) του βιογραφούμενου, στα σεμινάρια που έχει παρακολουθήσει και στις τιμητικές διακρίσεις που έχει λάβει.

Σε αυτήν την ενότητα εντάσσονται τα ενδιαφέροντα, χωρίς να είναι απαραίτητα. Όσα, όμως, εξ αυτών σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με το αντικείμενο της εργασίας ή των σπουδών είναι χρήσιμο να δηλώνονται. Προτιμώνται τα πάρεργα (hobbies) των οποίων η άσκηση αποδεικνύεται, όπως η συμμετοχή σε συλλόγους, οι καλλιτεχνικές ή οι αθλητικές ομάδες, οι εθελοντικές δράσεις κ.α. Η ενασχόληση του υποψηφίου με τον εθελοντισμό μπορεί να σημαίνει, μάλιστα, περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων ή πνεύμα προσφοράς και αλληλεγγύης, στοιχεία που προσμετρούνται θετικά στη γενικότερη εικόνα του.

ζ. Συστατικές επιστολές: Η υποψηφιότητα για μια θέση εργασίας ή ένα μεταπτυχιακό μπορεί να υποστηριχθεί σε σημαντικό βαθμό από τις επιστολές που θα γράψουν πρόσωπα που γνωρίζουν τον υποψήφιο, με τις οποίες περιγράφονται οι αρετές του και η δυνατότητά του να ανταποκριθεί σε ορισμένα καθήκοντα. Στο βιογραφικό αναφέρονται όσοι υπογράφουν τις συστατικές επιστολές και παρέχονται προσωπικά στοιχεία τους, όπως διεύθυνση και τηλέφωνο εργασίας.

η. Παράρτημα: Απαριθμούνται τα έγγραφα - τεκμήρια, όπως πτυχία, πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις, που αποστέλλονται συνημμένα στο βιογραφικό. Δεν είναι πάντοτε υποχρεωτικό να επισυνάπτονται αποδεικτικά έγγραφα, αναλόγως, βέβαια, την πολιτική της κάθε επιχείρησης. Αν χρειαστεί, να είστε εφοδιασμένοι με επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών σας και των υπολοίπων πιστοποιητικών που λαμβάνονται υπόψη στον επαγγελματικό τομέα σας.

Στάδιο 3: Έλεγχος

Το βιογραφικό σημείωμα ανακλά τη γενική εικόνα του υποψηφίου και βάσει αυτού καλείται ο ίδιος για συνέντευξη ή απορρίπτεται. Άρα, μόλις ολοκληρωθεί, απαιτείται ο προσεκτικός έλεγχός του. Οι παράμετροι που εξετάζονται στενότερα είναι οι ακόλουθοι:

α. Περιεχόμενο: Ελέγχεται η πληρότητα και η πιστότητα των πληροφοριών, ειδικότερα:

  • Πρέπει να περιέχονται όλα τα στοιχεία που χρειάζονται για τη διεκδίκηση μιας θέσης (προϋπηρεσία, σπουδές, δεξιότητες) χωρίς παραλείψεις.
  • Ανακρίβειες στην καταγραφή ονομάτων ή ημερομηνιών.

β. Δομή: Οι ενότητες βρίσκονται στην κατάλληλη σειρά και τα στοιχεία σε αυτές κατανεμημένα χρονολογικά.

γ. Έκφραση: Ελέγχεται η διατύπωση και οι όροι που χρησιμοποιούνται είτε στους τίτλους των ενοτήτων είτε στα περιεχόμενα.

  • Στα συνήθη εκφραστικά σφάλματα συγκαταλέγονται τα παρακάτω:
  • Ανορθόγραφες λέξεις
  • Ασύντακτες φράσεις
  • Αρκτικόλεξα (π.χ. ΠΑ.ΠΕΙ. – αντί για Πανεπιστήμιο Πειραιά) ή ασαφείς / μη κοινώς αναγνωρισμένους (τεχνικούς) όρους.
  • Μακροσκελείς προτάσεις (αντί για τη δήλωση μιας ιδιότητας)

 Παράδειγμα:Ξεκίνησα και ολοκλήρωσα με επιτυχία τις σπουδές μου στο Τμήμα … του Πανεπιστημίου …, ενώ μετά το δεύτερο έτος πήρα ειδίκευση στον τομέα … . αντί: Πτυχίο Τμήματος … του Πανεπιστημίου …, με ειδίκευση στον τομέα …

δ. Εικόνα: Δίνεται προσοχή στη στοίχιση των ενοτήτων και των περιεχομένων τους, ώστε να είναι ευδιάκριτα μεταξύ τους, χωρίς να απέχουν υπερβολικά. Ένα αραιό κείμενο δεν είναι απαραιτήτως και ευανάγνωστο. Επίσης, η γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι κομψή και απλή, χωρίς καλλιτεχνικό ύφος (π.χ. Arial, Calibri), και στο κατάλληλο μέγεθος, για να είναι ευανάγνωστη.

Συχνά λάθη που παρατηρούνται είναι τα ακόλουθα:

  • Ενσωμάτωση σχεδίων ή καλλιτεχνικών στοιχείων
  • Πρόχειρη στοίχιση στηλών ή παραγράφων από τον κειμενογράφο (π.χ. MS Word)
  • Επικόλληση φωτογραφίας (εκτός αν ζητείται).

Μετά τον επανέλεγχο, τυπώστε το CV σας, ώστε να δείτε τη γενική εικόνα του ως γραπτού κειμένου και την οπτική εντύπωση που δημιουργεί στον αναγνώστη. Μην ξεχνάτε ότι ένας εργοδότης που έχει να αξιολογήσει έναν μεγάλο αριθμό βιογραφικών σημειωμάτων δεν διαθέτει τον χρόνο να καταβάλει ιδιαίτερη προσπάθεια για την κατανόηση του δικού σας σημειώματος. Για τον λόγο αυτό το κείμενο που θα του αποστείλετε πρέπει κερδίσει την πρώτη θετική εντύπωση με την εικόνα του και ύστερα με την οργάνωση του περιεχομένου του.

Παραδείγματα: Απεικονίσεις τεσσάρων βιογραφικών. Το πρώτο ακολουθεί σωστά το υπόδειγμα του ευρωπαϊκού προτύπου Europass, ενώ τα υπόλοιπα τρία έχουν πολύ πυκνό και εκτεταμένο κείμενο με προβληματική στοίχιση. Ειδικότερα το τρίτο είναι γεμάτο καλλιτεχνικά εφέ (πλαίσιο σελίδας, χρώματα κειμένων).

 

 cv

Newsletter

Μείνετε πάντα ενήμεροι στις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα εργασίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

(επικοινωνία σχετικά με διαφήμιση)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Βρείτε μας στα κοινωνικά δίκτυα
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΚΑΡΙΕΡΑ Βιογραφικό Σύνταξη Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: θέση εργασίας