Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΚΑΡΙΕΡΑ Συνέντευξη Κατηγορίες Ερωτήσεων Συνέντευξης Αυτοπεριγραφή

Αυτοπεριγραφικές ερωτήσεις

 •  Μιλήστε μας για εσάς.

Η απάντηση πρέπει να διαρκέσει περί τα δυο λεπτά και να επικεντρωθεί στην ιδιότητα του υποψηφίου, τις σπουδές του, την προϋπηρεσία του και τις δεξιότητές του. Πρόκειται για μια σύντομη περίληψη του βιογραφικού, όπως ζητείται και στις γραπτές δοκιμασίες. Αντίθετα με το γραπτό κείμενο, στην προφορική διήγηση είναι προτιμότερο να ακολουθείτε τη χρονική σειρά των δραστηριοτήτων της κάθε ενότητας του βιογραφικού. Αν θέλετε να κάνετε μια ανασκόπηση της προϋπηρεσίας σας, ξεκινήστε από τις πρώτες θέσεις που είχατε και καταλήξτε στις τελευταίες και πιο σημαντικές. Ο συνομιλητής σας συγκρατεί ευκολότερα στη μνήμη του ό,τι άκουσε τελευταίο.

Το ύφος σας πρέπει να είναι σαφές, κατανοητό και πειστικό, προσαρμοσμένο στις συγκεκριμένες συνθήκες επικοινωνίας. Αξιολογείται η κριτική σκέψη αλλά και το επικοινωνιακό χάρισμα. Τούτο συμβαίνει διότι καλείστε να ξεχωρίσετε τους σημαντικότερους σταθμούς της πορείας σας και να τους παρουσιάσετε προσελκύοντας το ενδιαφέρον των συνομιλητών σας. Η ερώτηση αυτή τίθεται στο πρώτο στάδιο της συζήτησης.

 • Ποια προτερήματα και ποια ελαττώματά πιστεύετε ότι έχετε;
 • Με το πέρασμα του χρόνου πιστεύετε ότι έχετε αναπτύξει συγκεκριμένες δεξιότητες ή ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ως προς τον τρόπο εργασίας σας;
 • Ποια είναι η σημαντικότερη ατέλειά σας;
 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παραδείγματα που αποδεικνύουν τα προσόντα και τις αδυναμίες σας;
 • Τι είδους χαρακτήρας είστε;
 • Πως θα σκιαγραφούσαν τον χαρακτήρα σας οι συνάδελφοί σας;
 • Υπό ποίες συνθήκες εργασίας θεωρείτε ότι φτάνετε στο μέγιστο της απόδοσής σας;
 • Τι θεωρείτε ως κίνητρο για την ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της εργασίας σας;

Οι παραπάνω ερωτήσεις είναι επίφοβες, καθώς η διατύπωσή τους οδηγεί σε καίρια λάθη τον εξεταζομένους. Έτσι, γίνεται εμφανές ποιοι εξ αυτών είναι ετοιμόλογοι, ευφυείς και καλά προετοιμασμένοι. Η δυσκολία της απάντησης έγκειται στο ότι αφενός ζητά να φανερώσετε τα μειονεκτήματα που προσπαθείτε επιμελώς να κρύψετε από τους συνεντευκτές και αφετέρου ενδέχεται να υπερτονίσετε τα πλεονεκτήματά σας.

Οι υπεύθυνοι Ανθρώπινου Δυναμικού που θα έχετε απέναντί σας διενεργούν αξιολογήσεις των στελεχών της εταιρείας και γνωρίζουν ότι κανείς δεν είναι τέλειος. Άρα, πρωτίστως τους ενδιαφέρει το επίπεδο αυτογνωσίας και ειλικρίνειας που επιδεικνύετε. Για παράδειγμα, παραδεχθείτε ότι χρειάζεται να επεκτείνετε τις γνώσεις σας πάνω σε ένα εξειδικευμένο αντικείμενο. Μην δώσετε, όμως, καταφανώς υποκριτικές απαντήσεις, όπως ότι «το μεγάλο ελάττωμά σας είναι ότι αγαπάτε τη δουλειά σας τόσο ώστε αφιερώνετε λίγο χρόνο στην οικογένειά σας».

Έπειτα, η απάντηση διαμορφώνεται ανάλογα με τις απαιτήσεις της εργασίας στη συγκεκριμένη εταιρεία, ώστε δίνετε έμφαση στα κατάλληλα στοιχεία. Αφού περιγράψετε τα υπέρ και τα κατά του τρόπου δουλειάς σας, δείξτε τους ότι καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια βελτίωσης, μέσω είτε εξάσκησης είτε εκπαίδευσης. Για να ενισχύσετε τις απόψεις σας, χρησιμοποιήστε προσωπικά παραδείγματα, ενώ αναφερθείτε στις συνθήκες υπό τις οποίες αυξάνει η απόδοσή σας. Τέλος, θα χωρίσετε τον χρόνο απάντησης σε δυο μισά. Στο πρώτο θα παρουσιάσετε τα προτερήματα και στο δεύτερο τα μειονεκτήματα συνδυαζόμενα με τις ενέργειες αυτό-βελτίωσής σας.

 • Πως οργανώνετε τον χρόνο σας;
 • Πόσο αποδοτικός είστε όταν δουλεύετε υπό πίεση;

Θα πρέπει να πείσετε, μέσω παραδειγμάτων, ότι έχετε συνηθίσει να εργάζεστε σε πιεστικούς ρυθμούς και ότι έχετε αναπτύξει πρακτικές λύσεις για συντόμευση του χρόνου που απαιτείται για ένα έργο. Σημειώστε δε ότι φροντίζετε να ξεκινάτε έγκαιρα και μεθοδικά μια υποχρέωση, σχεδιάζοντας τα βήματα που θα ακολουθήσετε, ώστε να μην σας συσσωρεύεται όλος ο φόρτος εργασίας λίγο πριν λήξει η διορία ολοκλήρωσής της. Αποφύγετε να δηλώσετε ότι «εργάζεστε καλύτερα υπό πίεση», διότι ίσως εκληφθεί αρνητικά, ότι δεν αποδίδετε στη δουλειά σας χωρίς να πιεστείτε.

 • Πώς λειτουργείτε όντας μέλος μιας ομάδας εργασίας;
 • Ποια θέση θα προτιμούσατε μέσα σε μια ομάδα;
 • Πώς θα σκιαγραφούσατε τον χαρακτήρα των ανθρώπων με τους οποίους σας αρέσει να συνεργάζεστε;
 • Με ποιους ανθρώπους αντιμετωπίζετε δυσκολίες στη συνεργασία;

Ομαδική δουλειά σημαίνει καταμερισμός εργασίας και ανταλλαγή γνώσεων για την επίτευξη ενός σύνθετου στόχου. Ο υψηλός βαθμός εξειδίκευσης σε πολλά επαγγέλματα επιτάσσει την συμβολή ειδικών από διαφορετικά γνωστικά πεδία και ανθρώπων με διαφορετικές δεξιότητες. Τον συντονισμό της ομάδας δικαιούται να αναλάβει το μέλος με τη πλουσιότερη πείρα, τις ευρύτερες γνώσεις πάνω στο αντικείμενό του και τη μεγαλύτερη αποδοχή από τους συναδέλφους του.

Υπό αυτό το πρίσμα, μπαίνετε σε μια ομάδα για να προσφέρετε τα εφόδιά σας στον κοινό σκοπό, όπως και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες. Για αυτό, δείξτε ότι σέβεστε τις κοινές αποφάσεις ή την ετυμηγορία της πλειοψηφίας και, αν προκύψει έντονη διαφωνία, είστε πρόθυμος να υποχωρήσετε, για να προστατευθεί η ενότητα. Επίσης, αν έχετε τη δυνατότητα να γεφυρώνετε στοιχεία ή απόψεις που έρχονται σε αντίθεση, μπορείτε να το αναφέρετε. Μην υποδηλώσετε με κανέναν τρόπο τυχόν αρχηγικές τάσεις που φιλοδοξίες, υποστηρίζοντας ότι «λόγω προσόντων θα μπορούσατε να αναλάβετε τον συντονισμό και την καθοδήγηση μιας ομάδας». Για να φτάσετε σε αυτό το σημείο πρέπει να γνωρίσετε σε βάθος τον τρόπο δουλειάς και τις δυνατότητές της.

Όσον αφορά τη δυνατότητα συνεργασιών με τους συναδέλφους, μην αφήσετε το περιθώριο στον συνεντευκτή να αμφισβητήσει τη συνεργασιμότητά σας. Δηλώστε ότι έχετε την καλή διάθεση να δουλέψετε αρμονικά με όλους, παραβλέποντας ενδεχόμενες διαφορές στον τρόπο σκέψης, στη νοοτροπία ή στη συμπεριφορά. Ο μόνος περιορισμός είναι η τυχόν απροθυμία κάποιου να συμβάλλει έμπρακτα στο συνολικό έργο. Συμπληρώστε, μάλιστα, ότι «δεν έχετε συναντήσει τέτοιες περιπτώσεις», για να τονίσετε έμμεσα ότι δεν αντιμετωπίσατε ποτέ προβλήματα με συνεργάτες σας.

 • Ποια θα ήταν η αντιμετώπισή σας προς έναν συνάδελφό σας που έχει περιορισμένο γνωστικό πεδίο / υπολείπεται σε γνώσεις σε σχέση με εσάς; Θα τον καλύπτατε σε περίπτωση λάθους; Αν ναι, πώς;
 • Ποια θα ήταν η αντιμετώπισή σας προς τον προϊστάμενό σας, αν είχε περιορισμένο γνωστικό πεδίο;
 • Πώς θα ενεργούσατε αν ο προϊστάμενός σας λάμβανε μια απόφαση με την οποία διαφωνούσατε; Θα την εκτελούσατε;

Οι παραπάνω ερωτήσεις σκοπό έχουν να ελέγξουν τη δυνατότητα ελιγμών και τον σεβασμό του υποψηφίου στην ιεραρχία (προϊσταμένους, διευθυντές). Θα πρέπει, λοιπόν, να ξεκινήσετε από την παραδοχή ότι μια επιχείρηση είναι μια μεγάλη ομάδα, οπότε η συνεργασία είναι απαραίτητη. Έτσι, έχετε το δικαίωμα να συμβουλεύσετε τους συνεργάτες σας, προς αποφυγή λαθών, πάντοτε ευγενικά και διακριτικά, παρακινούμενος από το ενδιαφέρον σας για αυτούς. Στην περίπτωση του συναδέλφου, θα του αφήσετε το χρονικό περιθώριο να προσαρμοστεί καλύτερα στις ανάγκες της δουλειάς του. Αν όμως, δεν βελτιώνεται ή τα σφάλματά του θέτουν σε κίνδυνο την κοινή προσπάθεια και την απόδοση της εταιρείας, δικαιολογείστε να θέσετε το πρόβλημα υπόψη του προϊσταμένου σας. Στην περίπτωση του τελευταίου, θα εκφράσετε -πάλι διακριτικά- τη διαφωνία σας, αλλά έχετε την υποχρέωση να εκτελέσετε την απόφασή του.

 • Η διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού στηρίζεται περισσότερο στον σεβασμό ή στον φόβο;
 • Προσδιορίστε τα χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου κατάλληλου και ενός μη κατάλληλου για να τεθεί επικεφαλής μιας ομάδας εργαζομένων.

Με τα παραπάνω ερωτήματα διερευνάται η στάση σας απέναντι τόσο στους προϊσταμένους όσο και στους υφισταμένους σας όσο και οι ηγετικές ικανότητές σας. Η δομή του πρώτου υπονοεί ότι η κατάλληλη απάντηση είναι ο σεβασμός και όχι το αρνητικό συναίσθημα του φόβου που δεν ταιριάζει σε ανθρώπους ελεύθερους και δημιουργικούς. Από την άλλη πλευρά, οι διοικητικές δικαιοδοσίες ενός προϊσταμένου στηρίζονται στο γεγονός ότι έχει αποκτήσει πείρα, προσόντα και ηγετικές ικανότητες, ώστε χαίρει της αποδοχής –άρα του σεβασμού- των υφισταμένων του.

Στο δεύτερο ερώτημα αξιολογείται η γνώση σας για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί μια ομάδα, τις σχέσεις που συνέχουν τα μέλη της. Ένα ακόμα ζήτημα αφορά τους χειρισμούς που απαιτούνται από τον επικεφαλής, προκειμένου ο ίδιος να γίνει αποδεκτός και η ομάδα να παραμείνει δεμένη και παραγωγική. Προϋποτίθεται, λοιπόν, ότι διαθέτετε τη σχετική πείρα και έχετε παρατηρήσει λάθη και δυσλειτουργίες των ομάδων εργασίας. Τεκμηριώστε τις απόψεις σας χωρίς να αντλήσετε αρνητικά παραδείγματα από προηγούμενους εργοδότες σας. Η απάντηση αναδεικνύει τα διοικητικά προσόντα του υποψηφίου, τα οποία χρειάζονται για την ανάληψη θέσεων ευθύνης.

 • Πόσο ανοιχτός είστε στην κριτική των άλλων;
 • Πώς αντιδράτε στην απόρριψη;

Ελέγχεται η δυνατότητα του υποψηφίου να μαθαίνει από τα λάθη του και να τα αντιμετωπίζει εποικοδομητικά ως κίνητρο αυτό-βελτίωσης. Επίσης, δίνεται σημασία στις αντιδράσεις που του προκαλεί η κριτική, η συμπεριφορά προς την ιεραρχία ή τους πελάτες και οι συγκεκριμένες λύσεις που εφαρμόζει για τον περιορισμό των λαθών. Δείξτε, τέλος, ότι δεν προσπαθείτε να υπεκφύγετε των ευθυνών για μια λανθασμένη ενέργειά σας.

 • Ποιο από τα δυο έχει μεγαλύτερη σημασία για εσάς ως εργαζόμενο, το χρήμα ή η ικανοποίηση από την δημιουργική εργασία;

Σε πρώτη φάση η ερώτηση ακούγεται αφελής, δεδομένου ότι κανένας δεν επιθυμεί να εργαστεί μόνο από χόμπυ, αλλά κυρίως για τον μισθό! Ωστόσο, δοκιμάζεται η ειλικρίνειά σας. Θα αναλύσετε καταρχήν τη σημασία της δημιουργικότητας και θα σημειώσετε στην προτελευταία φράση σας ότι «η δουλειά είναι η βασικότερη λύση διαβίωσης / βιοπορισμού του ανθρώπου».

 • Τί φοβάστε περισσότερο;

Αποφύγετε να αναφερθείτε σε κάποια φοβία που μπορεί να συσχετιστεί με τη δουλειά σας.

 • Ποιες αξίες και αρχές που πήρατε από την οικογένειά σας θα ξεχωρίζατε;
 • Έχετε ενδιαφέροντα που ασκείτε στον ελεύθερο χρόνο σας;
 • Περιγράψτε το σημαντικότερο επίτευγμά σας / κάτι για το οποίο είστε περήφανος εκτός δουλειάς.
 • Ποιο βιβλίο διαβάσατε τον τελευταίο καιρό;
 • Ποια ταινία σας άρεσε από αυτές που είδατε τελευταία;
 • Ποιους ανθρώπους έχετε ως πρότυπα;

Η παραπάνω ομάδα ερωτήσεων έχει ως σκοπό ή την εξοικείωση του υποψηφίου με το περιβάλλον της συνέντευξης («να σπάσει ο πάγος») ή –κυριότερα- την σκιαγράφηση της προσωπικότητάς του. Συμβουλευτείτε τα ενδιαφέροντα που αναφέρετε στο βιογραφικό και δώστε αναλυτικές απαντήσεις. Προτιμάτε δραστηριότητες που σχετίζονται με την καλλιέργεια της προσωπικότητας ή με την αυτομόρφωσή σας, όπως οι τέχνες, η ανάγνωση βιβλίων, το σκάκι ή η συμμετοχή σε αθλητικές διοργανώσεις. Το πρωινό τρέξιμο ή το κανό που κάνετε μόνος σας δεν προσθέτουν «πόντους» στην απάντησή σας.

 • Είστε συνδρομητής σε κάποιο περιοδικό ή το παρακολουθείτε συστηματικά μέσω διαδικτύου;

Επιλέξτε να αναφερθείτε σε περιοδικά κοντά στο τομέα εργασίας σας, με απαραίτητη προϋπόθεση ότι τα διαβάζετε πράγματι, καθώς θα ακολουθήσουν σχετικές με αυτά ερωτήσεις.

 • Αν απαλλασσόσαστε για έξι μήνες από οποιαδήποτε υποχρέωση και με δεδομένο ένα πολύ υψηλό εισόδημα, τι θα κάνατε;

Ελέγχεται η οργανωτικότητα, η ικανότητα εξεύρεσης στόχων, η ευκολία διαχείρισης χρόνου, η δημιουργικότητα, και η κριτική σκέψη. Απαντήστε μέσω ενός συγκεκριμένου προγράμματος δραστηριοτήτων οι οποίες αποσκοπούν σε κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα και αναπτύσσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές σας.

 • Τί δεν έχετε συμπεριλάβει στο βιογραφικό που θα θέλατε να γνωρίζω;
 • Ποια εντύπωση θα θέλατε να αποκομίσω για εσάς από τη σημερινή συνάντηση;

Στη λήξη της συνέντευξης σας δίνεται η ευκαιρία να ανακεφαλαιώσετε τα κύρια χαρακτηριστικά της υποψηφιότητάς σας. απαριθμήστε δυο με τρία βασικά πλεονεκτήματά σας ως επαγγελματία και ως προσωπικότητας. Αντί για μειονεκτήματα υπενθυμίστε την προθυμία σας για συνεχή βελτίωση. Τέλος, μην παραδεχθείτε ότι έλλειπε από το βιογραφικό μια πληροφορία που έπρεπε να γνωρίζει ο εργοδότης, εκτός αν όντως αυτό ισχύει, οπότε πρέπει να το αιτιολογήσετε. 

Έχει διαβαστεί 3150 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 23 Ιούνιος 2015 19:34

Newsletter

Μείνετε πάντα ενήμεροι στις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα εργασίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

(επικοινωνία σχετικά με διαφήμιση)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Βρείτε μας στα κοινωνικά δίκτυα
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΚΑΡΙΕΡΑ Συνέντευξη Κατηγορίες Ερωτήσεων Συνέντευξης Αυτοπεριγραφή