Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΚΑΡΙΕΡΑ Συνοδευτική επιστολή Είδη

Είδη συνοδευτικής επιστολής

Η υποβολή ενός βιογραφικού σημειώματος, τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή, συνοδεύεται από μια επιστολή. Σε αυτήν ο υποψήφιος:

  • εξηγεί τους λόγους για τους οποίους θέλει να εργαστεί στη συγκεκριμένη επιχείρηση,
  • συνοψίζει τα σημαντικότερα προσόντα του και
  • τονίζει τα δυνατά σημεία της υποψηφιότητάς του.

Σκοπός του είναι να κερδίσει την εύνοια του εργοδότη, προϊδεάζοντάς τον θετικά για το βιογραφικό που επισυνάπτεται και πείθοντάς τον για την καταλληλότητά του να αναλάβει μια θέση. Από την άλλη πλευρά, η συστατική επιστολή εκλαμβάνεται από τον αποδέκτη της ως ένα ελάχιστο δείγμα ευγένειας, όπου αποτυπώνεται το περίγραμμα των επαγγελματικών εφοδίων και οι γλωσσικές / επικοινωνιακές ικανότητες του ενδιαφερομένου.

Ο τελευταίος χρειάζεται να κατατοπιστεί σχετικά με την εταιρεία και τη θέση που διεκδικεί. Διαβάζοντας προσεκτικά σε μια προκήρυξη / αγγελία την (αναλυτική) περιγραφή της θέσης, μπορεί να συλλέξει πληροφορίες τόσο για τα προσόντα που απαιτούνται (τίτλοι σπουδών, εργασιακή εμπειρία, δεξιότητες) όσο και για το ακριβές αντικείμενο εργασίας. Επιπρόσθετα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι το είδος της εταιρείας, οι αρχές και οι ιδιαιτερότητές της. Τα εταιρικά προφίλ και οι δραστηριότητες της κάθε επιχείρησης δημοσιοποιούνται στην επίσημη ιστοσελίδα της αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου διατηρεί λογαριασμό.

Μια τέτοιου είδους έρευνα θα βοηθήσει τον υποψήφιο να προσαρμόσει ανάλογα τη συνοδευτική επιστολή, καθιστώντας την πιο αξιοπρόσεκτη. Σε αυτό βοηθά καταρχήν η μελέτη των στοιχείων που περιλαμβάνει το πλήρες βιογραφικό του, ώστε να καταγραφούν όσα ταιριάζουν καλύτερα με τις απαιτήσεις της προκήρυξης. Από αυτά επιλέγονται τα σημαντικότερα, για να συμπεριληφθούν στην συνοδευτική επιστολή.

Στην πράξη, αναφέρονται μόνο τα πρώτα στοιχεία από τις ενότητες «Προϋπηρεσία», «Εκπαίδευση» και «Δεξιότητες» ενός προσαρμοσμένου για μια θέση βιογραφικού. Το κείμενο της συνοδευτικής επιστολής δεν πρέπει να δίνει την εντύπωση ότι αποτελεί αντιγραφή από ένα πρότυπο, αλλά δείγμα γραφής ενός υποψηφίου που συνειδητά επιλέγει να εργαστεί σε μια συγκεκριμένη επιχείρηση.

Παρά ταύτα, το κείμενο της επιστολής, απαντώντας σε μια αγγελία, πρέπει να αναφέρει τα προσόντα που απαιτούνται και, μάλιστα, να «αντιγράφει» τη διατύπωση της ίδιας της αγγελίας στα επίμαχα σημεία. Για παράδειγμα, αν στην αγγελία αναγράφεται «ζητείται μηχανικός με προϋπηρεσία στη βιομηχανία και κυρίως στο κομμάτι της έρευνας – ανάπτυξης», η συνοδευτική επιστολή θα περιέχει τη φράση «3ετής προϋπηρεσία στη βιομηχανία και κυρίως στο κομμάτι της έρευνας – ανάπτυξης». Ο υπεύθυνος επιλογής προσωπικού διαβάζοντας πρώτα τις συνοδευτικές επιστολές, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ψάχνει τα προσόντα που αναγράφονται στην αγγελία. Συγκρίνει, δηλαδή, το περιεχόμενο της συνοδευτικής με αυτό της αγγελίας, οπότε ομοιότητες στη διατύπωση κεντρίζουν εύλογα την προσοχή του.  

Η συνοδευτική επιστολή διακρίνεται σε δύο είδη:

  • Απαντητική, η οποία αποστέλλεται εξ αφορμής μιας αγγελίας ή μιας προκήρυξης,
  • Διερευνητική, με την οποία ο υποψήφιος ζητεί να ληφθεί υπόψη το βιογραφικό του, όταν δημιουργηθεί μια θέση αντίστοιχη των προσόντων του. Χρειάζεται, ωστόσο, να προσδιορίζεται σε γενικές γραμμές το είδος της επιθυμητής θέσης, ώστε να μην χρειάζεται να το υποθέσει ο εργοδότης.

Η διερευνητική αποστολή του CV γίνεται στο πλαίσιο μιας «επιθετικής» στρατηγικής αναζήτησης εργασίας. Προτιμώνται οι επιχειρήσεις που την υποστηρίζουν αναρτώντας στην ιστοσελίδα τους μήνυμα με το οποίο καλούν τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν βιογραφικό, παρότι δεν υπάρχει καμιά δημοσιευμένη αγγελία.

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής επικοινωνίας (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) με μια εταιρεία, συστήνεται εισαγωγή της συνοδευτικής επιστολής στο μήνυμα κειμένου.

Τηρείτε αρχείο με τα αντίγραφα των επιστολών (και των CV) που έχετε στείλει σε κάθε εργοδότη, είτε ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικά, ώστε να ξέρετε από πού περιμένετε απαντήσεις ή να μην ξαναστείλετε δεύτερη αίτηση στον ίδιο προορισμό.

Έχει διαβαστεί 3850 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 23 Ιούνιος 2015 13:37
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Οδηγίες σύνταξης συνοδευτικής επιστολής »

Newsletter

Μείνετε πάντα ενήμεροι στις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα εργασίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

(επικοινωνία σχετικά με διαφήμιση)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Βρείτε μας στα κοινωνικά δίκτυα
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΚΑΡΙΕΡΑ Συνοδευτική επιστολή Είδη