Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΚΑΡΙΕΡΑ Συνοδευτική επιστολή Πρότυπο Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: συνοδευτική επιστολή

Μπορείτε να «κατεβάσετε» ένα πρότυπο συνοδευτικής επιστολής από τον ιστότοπό μας, για να μελετήσετε την εφαρμογή όλων των παραπάνω κανόνων και να το τροποποιήσετε βάσει των δικών σας προσωπικών αναγκών.

 

συνοδευτική επιστολή πρότυπα ελληνικά downloadδιερευνητική επιστολή πρότυπο αγγλικά download

 

 

 Δομή

Η επιστολή που συνοδεύει το βιογραφικό σημείωμα ακολουθεί, ως προς τη μορφή της, τους γενικούς κανόνες της επιστολογραφίας. Η ιδιαιτερότητά της έγκειται στη διάταξη του περιεχομένου. Ειδικότερα, τα μέρη στα οποία διαιρείται είναι τα παρακάτω (με τη σειρά που ακολουθείται):

1. Στοιχεία αποστολέα: (συνήθως δεξιά στοίχιση) ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, e-mail.

2. Τόπος συγγραφής της επιστολής και ημερομηνία (δεξιά στοίχιση).

3. Στοιχεία παραλήπτη: (αριστερή στοίχιση) επωνυμία εταιρείας, τμήμα (στο οποίο απευθύνεστε), διεύθυνση τμήματος.

4. Παραλήπτης: (αριστερή στοίχιση) όνομα του προσώπου που πρόκειται να παραλάβει το CV και η θέση του στην εταιρεία.

5. Θέμα: (αριστερή ή κεντρική στοίχιση) σύντομη περιγραφή του λόγου επικοινωνίας με την εταιρεία.

6. Προσφώνηση: (αριστερή στοίχιση) επίκληση του παραλήπτη με το επώνυμό του, π.χ. Αγαπητέ / Αξιότιμε (πιο επίσημο ύφος) κύριε Παπαδόπουλε. Ακολουθεί κόμμα και η επόμενη ενότητα ξεκινά με κεφαλαίο. Αν το όνομα του παραλήπτη δεν είναι γνωστό, χρησιμοποιείται η φράση «Αγαπητέ Κύριε / -ή Κυρία» ή «Αξιότιμε Κύριε / -η Κυρία» (επίσημο). Διαφορετικά

7. Κυρίως κείμενο: (πλήρης στοίχιση) ανάπτυξη του περιεχομένου, που δομημείται στις εξής παραγράφους - ενότητες:

Παράγραφος 1η
 • Ενδιαφέρον για συγκεκριμένη θέση εργασίας (απαντητική επιστολή) ή γενικώς για εργασία σε μια εταιρεία (διερευνητική επιστολή).
 • Πηγή εύρεσης της σχετικής αγγελίας / προκήρυξης (μόνο σε απαντητική).
 • Προσδιορισμός είδους θέσης που επιθυμεί ο υποψήφιος να του προσφέρει η εταιρεία στο μέλλον (μόνο σε διερευνητική).
Παράγραφος 2η
 • Συνόψιση βασικών προσόντων, κυρίως σπουδών και προϋπηρεσίας.
Παράγραφος 3η
 • Αναφορά σε εμπειρίες ή δεξιότητες που εγγυώνται την επιτυχία του υποψηφίου στη θέση που διεκδικεί.
 • Απάντηση στο ερώτημα «πώς γνωρίζετε την εταιρεία στην οποία αποστέλλετε το CV σας;».
Παράγραφος 4η
 • Υπενθύμιση ότι επισυνάπτεται βιογραφικό.
 • Διάθεση για παρουσία σε συνέντευξη.

8.    Αποφώνηση: τυπικές ευχαριστίες για το χρόνο ή το ενδιαφέρον του παραλήπτη να ασχοληθεί με την υποψηφιότητά σας.

9.    Υπογραφή: αναγράφεται η στερεότυπη φράση «Με εκτίμηση» / «Με τιμή», ακολουθεί η υπογραφή και το ονοματεπώνυμο του αποστολέα.

 Γνωρίσματα

Για να είναι στοιχειωδώς ελκυστική, η συνοδευτική επιστολή πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές:

 • Συγκεκριμένος παραλήπτης: Η συνοδευτική επιστολή έχει συνήθως αποδέκτη τον υπεύθυνο προσωπικού της εταιρείας ή, αν αυτός δεν φαίνεται στην αγγελία / προκήρυξη, αποστέλλεται προς το αρμόδιο τμήμα της εταιρείας (Ανθρώπινου Δυναμικού, Ανθρώπινων Πόρων / HR).
 • Σύντομη και ακριβής έκφραση: Το κείμενο που θα διαβάσει ο παραλήπτης πρέπει να είναι σύντομο αλλά κατατοπιστικό, χωρίς να εκτείνεται πέραν της μίας σελίδας. Επίσης, προτιμώνται οι περιορισμένης έκτασης παράγραφοι, για να μην κουράζουν τον αναγνώστη.
 • Επιλεγμένες πληροφορίες: Αναφέρονται όσα από τα προσόντα ανταποκρίνονται στη διεκδικούμενη θέση, καθώς και όσα πτυχία ή επαγγελματικά επιτεύγματα σχετίζονται με αυτή. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να κεντρίσει το ενδιαφέρον ή την περιέργεια του εργοδότη. Αποφεύγονται, ωστόσο, οι περιττές πληροφορίες που θα τον κουράσουν.
 • Ελκυστική διατύπωση (επικοινωνιακό αποτέλεσμα): Πρόκειται για την ικανότητα του συντάκτη της επιστολής να δελεάσει τον παραλήπτη, για να διαβάσει το βιογραφικό. Για αυτό, το περιεχόμενο της επιστολής πρέπει να είναι οργανωμένο και διατυπωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να απαντά στο ερώτημα «Γιατί είμαι ο κατάλληλος υποψήφιος για τη θέση;».
 • Εξοικείωση με την εταιρεία: Από το κείμενο της επιστολής θα πρέπει να καθίσταται σαφές ότι ο υποψήφιος γνωρίζει την εταιρεία στην οποία υποβάλλει το βιογραφικό του, μέσω των προϊόντων, των υπηρεσιών ή της ιστοσελίδας της. Η γνωριμία με το αντικείμενο και την ταυτότητα των επιχειρήσεων εκτιμάται, ιδίως από τις μεγάλες εξ αυτών, διότι σημαίνει ότι ο υποψήφιος έχει κάποια επίγνωση των συνθηκών και των ευθυνών που συνεπάγεται η εργασία σε αυτές.
 • Τυπικό αλλά αυθεντικό ύφος: Η συνοδευτική επιστολή είναι ένα επαγγελματικό κείμενο, του οποίου η διατύπωση πρέπει να χαρακτηρίζεται από σοβαρότητα και επισημότητα. Τα χαρακτηριστικά τούτα ακυρώνονται, όμως, όταν εμφανώς αντιγράφεται μηχανικά ένα πρότυπο. Επομένως, η συγκεκριμένη επιστολή πρέπει να αντανακλά τους τρόπους έκφρασης του εκάστοτε υποψηφίου.

 phicχαρακτηριστικά συνοδευτικής επιστολής infogra

Συχνά λάθη

 • Ορθογραφικά και συντακτικά σφάλματα: Πρόκειται για συχνά λάθη που εμφανίζουν σχεδόν όλα τα κείμενα σε αρχικό στάδιο. Ο προσεκτικός επανέλεγχος, ως επί το πλείστον, και η βοήθεια από τον ορθογράφο του Word μπορούν να προλάβουν πολλές παραλείψεις.
 • Περίπλοκη διατύπωση: Μια επιστολή που έχει ως σκοπό την προβολή της αξίας ενός βιογραφικού πρέπει να μαγνητίζει αμέσως τον αναγνώστη. Η βασικότερη προϋπόθεση για αυτό είναι η λιτή έκφραση, με τη χρήση κατανοητού –αλλά όχι υπεραπλουστευμένου- λεξιλογίου και σύντομων προτάσεων.
 • Ελλιπής προσαρμογή του προτύπου: Η αβασάνιστη υιοθέτηση ακόμα και του ποιοτικότερου προτύπου μπορεί να δώσει ένα κείμενο με αρκετές τυποποιημένες εκφράσεις (κλισέ) ή ένα ύφος αταίριαστο προς τον συντάκτη ή προς τον χώρο για το οποίο προορίζεται η επιστολή. Για την αποφυγή τέτοιων ολισθημάτων, ίσως είναι χρήσιμη η σύγκριση του προτύπου με την τελική μορφή του κειμένου του συντάκτη.
 • Μεγάλη έκταση: Μακροσκελείς συνοδευτικές επιστολές είναι πολλές φορές καταδικασμένες, διότι κουράζουν και απωθούν όποιον προσπαθήσει να τις διαβάσει. Εξάλλου, όσο μεγαλύτερο είναι το κείμενο τόσο αυξάνεται και το ποσοστό των λαθών ή των παραλείψεων που περιέχει.
 • Υπερβολική ευγένεια και κολακευτική διάθεση προς τον παραλήπτη: Είναι μια αθέμιτη και ευτελής πρακτική που συνήθως δημιουργεί αποστροφή. Μπορεί, ωστόσο, η απειρία ενός νεοεισερχόμενου στην αγορά εργασίας να τον ωθήσει ακούσια στην υπερβολική ευγένεια. Επομένως, θα πρέπει να δοθεί αρκετή προσοχή και σε αυτό το ζήτημα.
 • Υπερτιμημένα προσόντα: Αρνητικές αντιδράσεις προκαλεί και η αυτοπροβολή χωρίς μέτρο, είτε από απειρία είτε από υπερβολική αυτοεκτίμηση (π.χ. φράσεις του τύπου «Θεωρώ ότι είμαι ο πλέον κατάλληλος για τη θέση», «Η εταιρεία θα ωφεληθεί πολύ από το έργο μου» κ.α.).
 • Αναφορά σε μειονεκτήματα υποψηφίου: Στη συνοδευτική επιστολή δεν παραλείπονται και δεν υπαινίσσονται, με κανέναν τρόπο, οι ελλείψεις του υποψηφίου. Χωρίς να παραπλανά τον εργοδότη, ο υποψήφιος δεν υποχρεούται να εξομολογείται καταφανώς τα αρνητικά στοιχεία του εαυτού του ή της σταδιοδρομίας του.
 • Ύφος απόγνωσης: Αποφεύγεται η επισήμανση του υποψηφίου ότι «έχει μεγάλη ανάγκη από εργασία», παρακαλώντας για την πρόσληψή του. Η παραπάνω φράση, εκτός του γεγονότος ότι υπενθυμίζει μια προφανή κατάσταση, προδίδει άγνοια στοιχειωδών κανόνων αξιοπρεπούς επαγγελματικής συμπεριφοράς.
 • Ακατάλληλη μορφοποίηση κειμένου (π.χ. λίστες, έντονο ή υπογραμμισμένο κείμενο, καλλιτεχνικά εφέ): Τα έγγραφα που συνοδεύουν μια υποψηφιότητα για θέση εργασίας είναι επαγγελματικού ύφους, ώστε έχουν λιτή και «σοβαρή» εμφάνιση.

λάθη συνοδευτικής επιστολής inforgarphic

Η υποβολή ενός βιογραφικού σημειώματος, τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή, συνοδεύεται από μια επιστολή. Σε αυτήν ο υποψήφιος:

 • εξηγεί τους λόγους για τους οποίους θέλει να εργαστεί στη συγκεκριμένη επιχείρηση,
 • συνοψίζει τα σημαντικότερα προσόντα του και
 • τονίζει τα δυνατά σημεία της υποψηφιότητάς του.

Σκοπός του είναι να κερδίσει την εύνοια του εργοδότη, προϊδεάζοντάς τον θετικά για το βιογραφικό που επισυνάπτεται και πείθοντάς τον για την καταλληλότητά του να αναλάβει μια θέση. Από την άλλη πλευρά, η συστατική επιστολή εκλαμβάνεται από τον αποδέκτη της ως ένα ελάχιστο δείγμα ευγένειας, όπου αποτυπώνεται το περίγραμμα των επαγγελματικών εφοδίων και οι γλωσσικές / επικοινωνιακές ικανότητες του ενδιαφερομένου.

Ο τελευταίος χρειάζεται να κατατοπιστεί σχετικά με την εταιρεία και τη θέση που διεκδικεί. Διαβάζοντας προσεκτικά σε μια προκήρυξη / αγγελία την (αναλυτική) περιγραφή της θέσης, μπορεί να συλλέξει πληροφορίες τόσο για τα προσόντα που απαιτούνται (τίτλοι σπουδών, εργασιακή εμπειρία, δεξιότητες) όσο και για το ακριβές αντικείμενο εργασίας. Επιπρόσθετα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι το είδος της εταιρείας, οι αρχές και οι ιδιαιτερότητές της. Τα εταιρικά προφίλ και οι δραστηριότητες της κάθε επιχείρησης δημοσιοποιούνται στην επίσημη ιστοσελίδα της αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου διατηρεί λογαριασμό.

Μια τέτοιου είδους έρευνα θα βοηθήσει τον υποψήφιο να προσαρμόσει ανάλογα τη συνοδευτική επιστολή, καθιστώντας την πιο αξιοπρόσεκτη. Σε αυτό βοηθά καταρχήν η μελέτη των στοιχείων που περιλαμβάνει το πλήρες βιογραφικό του, ώστε να καταγραφούν όσα ταιριάζουν καλύτερα με τις απαιτήσεις της προκήρυξης. Από αυτά επιλέγονται τα σημαντικότερα, για να συμπεριληφθούν στην συνοδευτική επιστολή.

Στην πράξη, αναφέρονται μόνο τα πρώτα στοιχεία από τις ενότητες «Προϋπηρεσία», «Εκπαίδευση» και «Δεξιότητες» ενός προσαρμοσμένου για μια θέση βιογραφικού. Το κείμενο της συνοδευτικής επιστολής δεν πρέπει να δίνει την εντύπωση ότι αποτελεί αντιγραφή από ένα πρότυπο, αλλά δείγμα γραφής ενός υποψηφίου που συνειδητά επιλέγει να εργαστεί σε μια συγκεκριμένη επιχείρηση.

Παρά ταύτα, το κείμενο της επιστολής, απαντώντας σε μια αγγελία, πρέπει να αναφέρει τα προσόντα που απαιτούνται και, μάλιστα, να «αντιγράφει» τη διατύπωση της ίδιας της αγγελίας στα επίμαχα σημεία. Για παράδειγμα, αν στην αγγελία αναγράφεται «ζητείται μηχανικός με προϋπηρεσία στη βιομηχανία και κυρίως στο κομμάτι της έρευνας – ανάπτυξης», η συνοδευτική επιστολή θα περιέχει τη φράση «3ετής προϋπηρεσία στη βιομηχανία και κυρίως στο κομμάτι της έρευνας – ανάπτυξης». Ο υπεύθυνος επιλογής προσωπικού διαβάζοντας πρώτα τις συνοδευτικές επιστολές, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ψάχνει τα προσόντα που αναγράφονται στην αγγελία. Συγκρίνει, δηλαδή, το περιεχόμενο της συνοδευτικής με αυτό της αγγελίας, οπότε ομοιότητες στη διατύπωση κεντρίζουν εύλογα την προσοχή του.  

Η συνοδευτική επιστολή διακρίνεται σε δύο είδη:

 • Απαντητική, η οποία αποστέλλεται εξ αφορμής μιας αγγελίας ή μιας προκήρυξης,
 • Διερευνητική, με την οποία ο υποψήφιος ζητεί να ληφθεί υπόψη το βιογραφικό του, όταν δημιουργηθεί μια θέση αντίστοιχη των προσόντων του. Χρειάζεται, ωστόσο, να προσδιορίζεται σε γενικές γραμμές το είδος της επιθυμητής θέσης, ώστε να μην χρειάζεται να το υποθέσει ο εργοδότης.

Η διερευνητική αποστολή του CV γίνεται στο πλαίσιο μιας «επιθετικής» στρατηγικής αναζήτησης εργασίας. Προτιμώνται οι επιχειρήσεις που την υποστηρίζουν αναρτώντας στην ιστοσελίδα τους μήνυμα με το οποίο καλούν τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν βιογραφικό, παρότι δεν υπάρχει καμιά δημοσιευμένη αγγελία.

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής επικοινωνίας (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) με μια εταιρεία, συστήνεται εισαγωγή της συνοδευτικής επιστολής στο μήνυμα κειμένου.

Τηρείτε αρχείο με τα αντίγραφα των επιστολών (και των CV) που έχετε στείλει σε κάθε εργοδότη, είτε ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικά, ώστε να ξέρετε από πού περιμένετε απαντήσεις ή να μην ξαναστείλετε δεύτερη αίτηση στον ίδιο προορισμό.

Newsletter

Μείνετε πάντα ενήμεροι στις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα εργασίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

(επικοινωνία σχετικά με διαφήμιση)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Βρείτε μας στα κοινωνικά δίκτυα
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΚΑΡΙΕΡΑ Συνοδευτική επιστολή Πρότυπο Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: συνοδευτική επιστολή