Βρίσκεστε εδώ: Αρχική BLOG Άρθρα Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: πανεπιστήμιο

Δομή

1η Παράγραφος: Αναφέρεται η βασική ακαδημαϊκή / επαγγελματική ιδιότητα του υποψηφίου και οι ερευνητικοί τομείς που τον ενδιαφέρουν. Προστίθεται ο λόγος για τον οποίο επέλεξε τους συγκεκριμένους τομείς. Ένας τέτοιος πρόλογος θα βοηθήσει τους υπαλλήλους του πανεπιστημίου να προωθήσουν γρηγορότερα την αίτηση στους αρμόδιους καθηγητές που ειδικεύονται στο ερευνητικό αντικείμενο που σας ενδιαφέρει. Παραδείγματα:

2η – 4η Παράγραφος: Περιγράφεται αναλυτικά η ερευνητική εμπειρία του υποψηφίου και τι αποκόμισε από αυτήν ο ίδιος. Ο αξιολογητής ενδιαφέρεται να μάθει, ανά μελέτη (project) τα ζητήματα ή προκλήσεις που είχε να αντιμετωπίσει ο υποψήφιος κατά τις διάφορες φάσεις της έρευνας, τη σημασία τους και τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την επίλυσή τους. Δώστε έμφαση στις γνώσεις που αποκτήσατε από την όλη διαδικασία και μη διστάσετε να παραδεχθείτε ότι δεν βρήκατε συνολική λύση σε ένα πρόβλημα. Από τις πληροφορίες που θα προβάλλετε σε αυτή την ενότητα πρέπει να δοθεί η εντύπωση, όχι ότι είστε παντογνώστης, αλλά ότι έχετε όρεξη για δουλειά και προσόντα που θα σας βοηθήσουν στις μελλοντικές σπουδές σας.

Ελλείψει σημαντικών μελετών ή επιτευγμάτων, μπορεί ο αιτών να εκθέσει οποιαδήποτε επιστημονική δραστηριότητα είχε, ακόμα και προπτυχιακές εργασίες, εστιάζοντας στα ερωτήματα της προηγούμενης παραγράφου. Παράδειγμα:

5η Παράγραφος: Αναλύονται οι ειδικοί λόγοι για τους οποίους αφενός ο αιτών επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές του (π.χ. ενδιαφέρον, αγάπη για ένα γνωστικό πεδίο, στόχος κάτι συγκεκριμένο) και πώς θα συμβάλει με την προσωπική του δουλειά στην εξέλιξη της επιστήμης.

6η Παράγραφος: Ο αιτών εξηγεί  τους λόγους για τους οποίους προτίμησε το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο (π.χ. θέμα μεταπτυχιακού, τρόπος εργασίας, πρακτικός / θεωρητικός χαρακτήρας προγράμματος σπουδών). Οφείλει να δείξει ενημερωμένος και προετοιμασμένος για τη δραστηριότητα, την οργάνωση, τις εκδόσεις και το απαιτητικό επίπεδο σπουδών του πανεπιστημίου.

Χαρακτηριστικά
  1. Κατανομή περιεχομένου: Η αυτοπεριγραφική έκθεση εστιάζει κατά 75% στα ακαδημαϊκά εφόδια του υποψηφίου και μόνο κατά 25% σε άλλα προσόντα ή δεξιότητες.

  2. Κίνητρα: Αναλύονται τα κίνητρα που οδήγησαν τον αιτούντα στην επιλογή του συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών, δηλαδή το πώς προέκυψε το ενδιαφέρον του για αυτό. Η απάντηση μπορεί να σχετίζεται με την παρακολούθηση σχετικών μαθημάτων ή σεμιναρίων κατά το παρελθόν, την ενασχόληση με το αντικείμενο του προγράμματος σπουδών στο πλαίσιο της πτυχιακής εργασίας ή της πρακτικής άσκησης.

  3. Προσωπικήανάπτυξη: Περιγράφονται οι σπουδές, οι δημοσιεύσεις, τα σεμινάρια και η πρακτική άσκηση του υποψηφίου, με έμφαση στην γνώση και την εμπειρία που αυτός αποκόμισε. Τονίζεται, δηλαδή, η εξέλιξή του ως επιστήμονα και η αντιστοιχία των προσόντων του με τις απαιτήσεις του επιλεγμένου προγράμματος σπουδών.

  4. Καταλληλότητα: Αναφορά στις δυνατότητες και τους τρόπους προσφοράς του υποψηφίου στην πανεπιστημιακή έρευνα, βάσει των προσόντων που διαθέτει. Προβάλλονται, επομένως, τα πλεονεκτήματά του που τον κάνουν να υπερτερεί έναντι των συνυποψηφίων του, χωρίς αυταρέσκεια.

  5. Επαγγελματικοί στόχοι: Δεν απαιτείται εκτενής παράθεση των επαγγελματικών στόχων και γενικά των μελλοντικών σχεδίων του αιτούντος. Οι αξιολογητές δεν ενδιαφέρονται τόσο για αυτά όσο για την ικανότητα του αξιολογούμενου να ανταπεξέλθει στο επίπεδο των μαθημάτων ή της έρευνας.

  6. Κάλυψη μειονεκτημάτων βιογραφικού: Ενδέχεται ένα βιογραφικό σημείωμα να εμφανίζει ορισμένα αδύναμα σημεία, όπως χαμηλή βαθμολογία, εκτεταμένη διάρκεια σπουδών, απουσία διπλωμάτων ξένων γλωσσών ή υπολογιστή. Από το περιεχόμενο της αυτοπεριγραφικής έκθεσης πρέπει να δικαιολογούνται τα παραπάνω μειονεκτήματα, εμμέσως πλην σαφώς, χωρίς απολογητικό ύφος ή διατύπωση που θα τα κάνει ευκολότερα αντιληπτά στους αξιολογητές. Μια λύση είναι ο υποψήφιος να προβάλλει τις δραστηριότητές του που προϋποθέτουν τα παραπάνω προσόντα, π.χ. ξένες γλώσσες ή υπολογιστή, ώστε το πρόβλημα περιορίζεται μόνο στη μη απόκτηση των αντίστοιχων διπλωμάτων. Η χαμηλή βαθμολογία ή παρατεταμένες σπουδές δικαιολογούνται με την επίδειξη προπτυχιακών εργασιών, αξιόλογων δραστηριοτήτων, επαγγελματικής εμπειρίας που αποκτήθηκε παράλληλα με τις σπουδές ή με την συμμετοχή σε πρόγραμμα Erasmus (σε χώρα του εξωτερικού).

  7. Ύφος: Απαιτείται ειλικρίνεια και σοβαρότητα εκ μέρους του συντάκτη της αυτοπεριγραφικής έκθεσης. Πρόκειται για ένα κείμενο με επίσημο ύφος που τίθεται υπό την κρίση ενός συμβουλίου πανεπιστημιακών. Οι υπερβολές, ο αυτοθαυμασμός ή το ανεπίσημο / φιλικό ύφος σχολιάζονται μόνο αρνητικά. Δεν συνηθίζονται τα αρκτικόλεξα (π.χ. Φ.Π.Ψ. αντί Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας) διότι δεν γίνεται κατανοητή ή σημασία τους, ιδιαίτερα στο εξωτερικό.

  8. Εικόνα κειμένου: Εκτός από την σύνταξη και την ορθογραφία της έκθεσης, βοηθά στην επίσημη εμφάνιση η χρήση μιας απλής / λιτής γραμματοσειράς (μη καλλιγραφικής), μεγέθους 10-12 στιγμών και η πλήρης στοίχιση του κειμένου (όχι στοίχιση αριστερά ή δεξιά που δεν ευθυγραμμίζουν τις δυο πλαϊνές πλευρές του κειμένου). Ο εικαστικός στολισμός του κειμένου αποφεύγεται.

  9. Μαζική αποστολή: Η αποστολή της ίδιας έκθεσης σε όλα τα πανεπιστήμια αποφεύγεται, διότι δεν έχουν όλα τα προγράμματα σπουδών το ίδιο αντικείμενο ή όλα τα ιδρύματα τις ίδιες απαιτήσεις ως προς τη μορφή και το περιεχόμενο της έκθεσης. Επομένως, το κείμενο πρέπει να προσαρμόζεται ανά περίπτωση.

  10. Προσαρμογή προτύπων: Η έκθεση έχει μεγάλα περιθώρια προσαρμογής αφενός στην ιδιοσυγκρασία του συντάκτη της και αφετέρου στις προδιαγραφές ή στις οδηγίες που δίνει το εκάστοτε πανεπιστημιακό ίδρυμα. Κατά τη συγγραφή της κάθε μοναδικής έκθεσης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο τομέας ειδίκευσης. Άρα, επιλέγονται διαφορετικά προσόντα του υποψηφίου που θα προβληθούν κατά προτεραιότητα ή άλλα που θα παραλειφθούν εντελώς. Οι αξιολογητές ενδιαφέρονται να εντοπίσουν τα εφόδια του υποψηφίου που ταιριάζουν με τα μαθήματα του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού. Η επιλογή των στοιχείων που θα εντάξετε στην έκθεση πρέπει να είναι απόλυτα στοχευμένη.
14 Φεβρουάριος 2014 ΑΡΘΡΑ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εμφανίζουν τα στατιστικά που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Παιδείας αναφορικά με τις πρώτες προτιμήσεις στα μηχανογραφικά των υποψηφίων των Πανελλαδικών του 2013. Δημοφιλέστερες σχολές αναδείχθηκαν η Νομική Αθηνών, οι Μηχανικοί Υπολογιστών του ΕΜΠ και η Ιατρική Αθηνών. Ακολουθούν τα αντίστοιχα τμήματα της Θεσσαλονίκης, καθώς και αυτά της Ψυχολογίας, με δέκατο στην κατάταξη το τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).

Newsletter

Μείνετε πάντα ενήμεροι στις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα εργασίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

(επικοινωνία σχετικά με διαφήμιση)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Βρείτε μας στα κοινωνικά δίκτυα
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική BLOG Άρθρα Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: πανεπιστήμιο