ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ


Αναζήτηση μόνο για:
Γραφείο Διασύνδεσης ΔΠΘ

Γραφείο Διασύνδεσης ΔΠΘ

URL Ιστότοπου: http://career.duth.gr/

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΛΚΕ) ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων, για την σύναψη σύμβασης υποτροφιών – οικονομικών ενισχύσεων, θέσεων υποτρόφων για τεχνική υποστήριξη, στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου.

Ειδικότερα:
Θέση 1:Ο επιλεγόμενος θα υπογράψε

...

The Government of the Slovak Republic approved the establishment of the National Scholarship Programme of the Slovak Republic for the support of mobility of students, PhD students, university teachers, researchers and artists in 2005. The National Scholarship Programme of the Slovak Republic (NSP) is funded by the Ministry of Education, Science,

...

The DFG-funded Research Training Group RTG 2118 ‘Integrating Biodiversity Research with Movement Ecology in Dynamic Agricultural Landscapes [BioMove]’ (Speaker: Prof. Dr. Florian Jeltsch) at the University of Potsdam (UP), the Freie Universität Berlin (FU), the Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research (IZW, Berlin), and the Leibniz Centre fo

...

The German–Korean International Research Training Group (IRTG) 2235 “Searching for the regular in the irregular: Analysis of singular and random systems” funded by the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), offers several PhD positions at Bielefeld University, starting October 1st, 2018.

Καταληκτική Ημερομηνία: 
Τρίτη, Μάιος 15, 2018
...
Σελίδα 1 από 4293